Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Sedimentbalans Schelde-estuarium: deelrapport 4. Sedimentbalans Zeeschelde, Rupel en Durme voor de periode 2011-2016
Plancke, Y.; Vos, G.; Meire, D. (2023). Sedimentbalans Schelde-estuarium: deelrapport 4. Sedimentbalans Zeeschelde, Rupel en Durme voor de periode 2011-2016. Versie 4.0. WL Rapporten, 19_076_4. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 40 + 24 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/226
Part of: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , more
Sedimentbalans Schelde-estuarium: deelrapport 4. Sedimentbalans Zeeschelde, Rupel en Durme voor de periode 2011-2016

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords
  Hydraulics and sediment > Morphology > Erosion / sedimentation
  Hydraulics and sediment > Morphology > Sediment balance
  Hydraulics and sediment > Sediment > Cohesive sediment
  Hydraulics and sediment > Sediment > Non-cohesive sediment
  Literature and desktop study
  ANE, Scheldt Estuary [Marine Regions]
Author keywords
  Sedimentbalans; zand; Slib

Project Top | Authors 
 • AvdT II - Sedimentbalans Schelde-estuarium

Contact details

Proposer: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Afdeling Maritieme Toegang, more


Authors  Top 

Abstract
  In voorliggend rapport werd de sedimentbalans berekend voor de Zeeschelde, Rupel en Durme over de periode 2011-2016. Deze sedimentbalans maakt onderscheid tussen de transporten voor de zand- en de slibfractie. Daarnaast werd deze balans opgemaakt als massabalans, waarbij expliciet rekening gehouden werd met de invloed van de sedimentsamenstelling op de porositeit, die alzo bepalend is bij de omrekening van volumes naar massa’s. Daarnaast werden ook de antropogene invloeden (baggeren, storten, zandwinning), de uitwisseling van sediment met havendokken en de fluviatiele aanvoer van sediment beschouwd bij het opstellen van de balans.De zandbalans over de periode 2011-2016 toont een opwaarts gericht transport over de volledige Beneden- Zeeschelde en het opwaartse deel van de Boven-Zeeschelde. Het afwaartse deel ter hoogte van de van de Boven-Zeeschelde wordt gekenmerkt door een afwaarts gericht zandtransport. De berekende zandtransporten zijn zeer gelijkaardig aan de berekende zandtransporten over de periode 2001-2011.De slibbalans over de periode 2011-2016 toont een afwaarts gericht transport over de volledige Zeeschelde. De berekende slibtransporten zijn opnieuw zeer gelijkaardig aan de berekende slibtransporten over de periode 2001-2011.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors