Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Natuurontwikkelingsstudie van de zuidelijke groenzone van het Linkerscheldeoevergebied

Engelstalige titel: Nature development study of the ‘zuidelijke groenzone’ on the left bank of the river Scheldt
Referentie nr.: P106/BIOL004426
Periode: Februari 2001 tot September 2003
Status: Afgelopen

Thesaurusterm: Natuurbehoud
Geografische term: België, Zeeschelde, Haven van Antwerpen [Marine Regions]
 Instituten 

Instituten (2)  Top 
  • Universiteit Antwerpen; Faculteit Wetenschappen; Departement Biologie; Onderzoeksgroep Ecosysteembeheer (ECOBE), meer
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Waterwegen en zeekanaal NV; Afdeling Zeeschelde, meer, financier

Abstract
Bij de verdere uitbouw van de Waaslandhaven zullen delen van het vogelrichtlijngebied nr. 3.6 ‘Schorren en polders van de Beneden-Schelde’ worden vernietigd. De schade aan het habitat van - de broedende en niet broedende soorten van bijlage I van de vogelrichtlijn; - de overwinterende en doortrekkende vogelsoorten waarvan de concentraties in het gebied internationaal belangrijk waren en - de zeldzame Vlaamse broedvogelsoorten waarvoor een belangrijk aandeel van de populatie voorkwam in het gebied zullen worden gecompenseerd. Deze natuurontwikkelingstudie bestaat erin het ± 130 ha grote terrein ‘de zuidelijke groenzone’ te bestuderen voor wat betreft het potentieel van het gebied voor natuurontwikkeling. Het gebied bestaat uit twee sterk verschillende delen: het zuidelijk deel vormt een depressie met plassen en zeer vochtige percelen. De vegetatie bestaat uit rietkragen en andere moerassige vegetaties. Het noordelijke deel is hoger gelegen vanwege de berging van specie in dit gebied. De bodem is er droger en kalkrijker. Beide gradiënten bieden grote potenties voor natuurontwikkeling.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten