Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Eco-hydrologische studie van de De Putten site

Engelstalige titel: Eco-hydrological study of the De Putten site
Referentie nr.: P106/BIOL004427
Periode: Januari 2001 tot Januari 2003
Status: Afgelopen

Thesaurustermen: Ecologie; Hydrologie; Polders
Geografische term: België, Zeeschelde, De Putten [Marine Regions]
 Instituten 

Instituten (2)  Top 
  • Universiteit Antwerpen; Faculteit Wetenschappen; Departement Biologie; Onderzoeksgroep Ecosysteembeheer (ECOBE), meer
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Waterwegen en zeekanaal NV; Afdeling Zeeschelde, meer, financier

Abstract
'De Putten is een laaggelegen weilandencomplex in de Scheldepolders tussen Doel en Kieldrecht. Het is een zeer nat gebied met zilt grondwater waardoor het een aparte plantengroei kent en belangrijk is voor verschillende zeldzame broedvogels. Om die reden is het door België aangeduid als belangrijk gebied voor het behoud van de vogelstand in het kader van de EU-Vogelrichtlijn (79/409/EEG). Maar door de ontwikkeling van de Waaslandhaven dreigen De Putten onder een laag zand te verdwijnen. Vooraleer België dit laatste mag uitvoeren, moet het, zoals bepaald door dezelfde vogelrichtlijn, compenserende maatregelen treffen. Liefst is dat de creatie van hetzelfde type habitat in dezelfde regio. Hiervoor komen twee gebieden in aanmerking: het natuurgebied bij de Drijdijk en het landschappelijk waardevol agrarisch gebied in het noorden van de Prosperpolder.
Doel van de studie is te bepalen wat de specifieke abiotische omstandigheden in de Putten zijn en na te gaan of we deze in de vermelde gebieden kunnen nabootsen. We moeten dus met andere woorden aangeven of de creatie van een gelijkaardig gebied al dan niet mogelijk is en zo ja, hoe we dat kunnen uitvoeren. Het onderzoek hiernaar kunnen we opsplitsen in vijf delen:
1) studie van de hoeveelheid en de kwaliteit van het grond- en het oppervlaktewater in de drie verschillende gebieden;
2) studie van de bodemkenmerken, in het bijzonder de textuur en de voedingstoestand;
3) studie van de flora (vegetatie opnamen + samenstelling vegetatie) en fauna;
4) experiment naar mogelijke herkolonisatie wijzen voor typische planten;
5) een zaadbankanalyse.
Als eindresultaat verwachten we, naast een uitspraak over de compensatie, volgende vijf producten:
1) inzicht in de hydrologie van in de poldergraslanden op de linkeroever vd Schelde;
2) een gedetailleerde soortenlijst (vnl. planten);
3) inschatting hoe een voormalige akker zich omvormt tot een waardevol, nat grasland op zilte bodem;
4) bepaling van de potentiële soortenrijkdom;
5) ruimtelijke integratie van de mogelijke compensatie met andere bestaande of te ontwikkelen natuurgebieden in de Waaslandhaven.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten