Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Integratie van de deelstudies van het project OMES

Engelstalige titel: Integration of the 'OMES' projects
Referentie nr.: P106/BIOL003778
Acroniem: OMES 2 Main
Periode: Oktober 1999 tot September 2001
Status: Afgelopen
 Instituut | Dataset 

Instituut  Top | Dataset 
  • Universiteit Antwerpen; Faculteit Wetenschappen; Departement Biologie; Onderzoeksgroep Ecosysteembeheer (ECOBE), meer

Abstract
Het OMES-project (Onderzoek Milieu-Effecten Sigmaplan) bestond in eerste instantie uit een aantal deelprojecten die elk een luik van het estuarien ecosysteem als studieobject hadden. Die deelprojecten zijn afgerond. De kennis van de verschillende processen binnen de biogeochemische cycli van C en N, van de rol van vegetatie en benthos, van pedologie en sedimentologie, enz., is in belangrijke mate toegenomen. Wat echter ontbreekt is een geïntegreerde visie van alle deelaspecten samen. Een eerste stap naar die integratie bestaat erin een goed zicht te krijgen op de waterkwaliteit als essentiële achtergrondkennis. Daartoe wordt een compilatie gemaakt van alle zich daartoe lenende data in een bestand. Dit zal worden uitgebreid met de resultaten van een datasonde die reeds sinds 1996 quasi onafgebroken de waterkwaliteit registreert ter hoogte van Kruibeke. Essentieel bij het verder uitbouwen van de set is dat alle data dienen gestandaardiseerd te worden volgens het tij. Dit zal gepaard gaan met het uitvoeren van dertienuursmetingen om tijvariaties op verschillende plaatsen in het estuarium te kwantificeren.. Met het oog op het formuleren van verbanden en hypothesen worden de eindverslagen doorgenomen, wat gepaard gaat met een grondige literatuurstudie en een compilatie van alle geschikte data. Door extrapolatie via de omkaderende dataset van waterkwaliteit zullen uitspraken gedaan worden over heden, verleden en toekomst van het estuarien systeem.

Dataset  Top | Instituut 
  • IMERS: Integrated Marine Environmental Samples and Readings, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituut | Dataset