Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Lagunering en berging van slib uit de Schelde : mogelijkheden voor landschapsherstel en natuurbehoud ? Een kritische analyse van de site Steendorp

Engelstalige titel: Lagunation and disposal of dredged material from the Lower-Scheldt: possibilities for landscape repair and nature development? A critical analysis of the site at Steendorp
Referentie nr.: P106/BIOL003779
Periode: Maart 1999 tot Februari 2000
Status: Afgelopen
 Instituut 

Instituut  Top 
  • Universiteit Antwerpen; Faculteit Wetenschappen; Departement Biologie; Onderzoeksgroep Ecosysteembeheer (ECOBE), meer

Abstract
Als gevolg van de bepalingen van de W.V.O.-vergunning, nodig om grote hoeveelheden baggerspecie uit de Beneden-Zeeschelde te halen, bepaalde de Vlaamse overheid in haar "Beleidsplan sanering waterbodem Beneden-Zeeschelde" om jaarlijks een hoeveelheid baggerspecie overeenstemmend met circa 300.000 ton droge stof te verwijderen van de Scheldebodem. Een verlaten kleiontginningsput te Steendorp (Temse) is één van de sites die in aanmerking komt voor het laguneren en bergen van baggerspecie uit de Beneden-Zeeschelde. Na het opvullen van het tichelgat kan een nieuwe bestemming aan het gebied worden gegeven. De studie omvat een abiotische en biotische beschrijving van het studiegebied op basis waarvan een biologische evaluatie gemaakt wordt.Tevens wordt in deze studie nagegaan wat de effecten zijn op het milieu van het laguneren en bergen en wat de mogelijkheden zijn om de nabestemming natuur te realiseren door het formuleren van een ontwikkelingsvisie. Tenslotte worden verschillende scenario's gemaakt voor inrichting en afwerking van de kleiput.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituut