Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Diversiteit en gemeenschapsstruktuur van vissen in de brakwater- en zoetwaterzone van estuaria onder anthropogene stress

Engelstalige titel: Fish community structure in the brackish and freshwater area of estuaries which are disturbed by anthropogenic effects
Referentie nr.: P103/3E940809
Periode: 1994 tot September 1997
Status: Afgelopen

Thesaurustermen: Antropogene effecten; Kustwateren; Vis
Geografische term: België, Zeeschelde [Marine Regions]
 Instituut 

Instituut  Top 
  • Katholieke Universiteit Leuven; Departement Biologie; Afdeling Dierenecologie en -systematiek; Aquatische Ecologie en Evolutiebiologie, meer, coördinator

Abstract
Het onderzoeksvoorstel beoogt een grondige studie van de abiotische en biotische faktoren die de diversiteit en struktuur van visgemeenschappen en -populaties in rivieren bepalen. Naast een studie van de omgevingsfaktoren (habitatstruktuur, waterkwaliteit, prooiaanbod) die temporele en spatiële struktuursvariaties verklaren wordt de impakt van verschillende types anthropogene stressoren onderzocht.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituut