Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Gereduceerd getijdegebied Doelpolder: schaalmodelproeven gecombineerde in‐ en uitwateringsconstructie
Vercruysse, J.B.; Visser, K.P.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2016). Gereduceerd getijdegebied Doelpolder: schaalmodelproeven gecombineerde in‐ en uitwateringsconstructie. Versie 4.0. WL Rapporten, 15_073_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IX, 37 + 19 p. bijlagen pp.
Deel van: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , meer

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Projectrapport

Trefwoorden
  Hydraulic structures > Culverts
  Model studies
  Physical modelling
  Stilling basins
  België, Zeeschelde, Doelpolder
Author keywords
  Sigmaplan; Inlet sluices, Controlled Reduced Tide (CRT)

Project Top | Auteurs 
 • GGG Doelpolder - gecombineerde in- en uitwateringsconstructie - schaalmodelproeven

Contactgegevens

Opdrachtgever: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Waterwegen en zeekanaal NV; Afdeling Zeeschelde, meer


Auteurs  Top 
 • Vercruysse, J.B., meer
 • Visser, K.P., meer
 • Peeters, P., meer
 • Mostaert, F., meer

Abstract
  In kader van het ontwerp van de gecombineerde in- en uitwateringsconstructie voor het GGG Doelpolder vraagt afdeling Zeeschelde van Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) advies aan het Waterbouwkundig Laboratorium (WL). Het WL heeft in 2014-2015 voor deze constructie reeds een desktop revisie uitgevoerd. Uit deze revisie volgde dat het aanbevolen was om bijkomende numerieke of fysische simulaties uit te voeren. Dit rapport behandelt de op het WL uitgevoerde fysische schaalmodelproeven voor de gecombineerde in- en uitwateringsconstructie van het GGG Doelpolder.

  Hiervoor werd in een stroomgoot van WL een schaalmodel op schaal 1/15 gebouwd. Enkel inwatering werd bestudeerd omdat hierbij het grootste verval optreedt over de constructie. Tijdens de proeven werden waterpeilen op- en afwaarts, het debiet en bodemnabije snelheden aan begin en einde van de zone met een bodembescherming opgemeten. Ook werd door middel van 4 camera’s het stromingspatroon in de constructie vastgelegd. In totaal zijn drie woelkom geometrieën beproefd. De eerste geometrie is overgenomen uit de door het studiebureau aangereikte plannen. In de tweede beproefde geometrie is de bodem van de woelkom en de zone na de woelkom met 0.40 m verhoogd. Bij de derde geometrie is, aanvullend op de bodemverhoging, de constructie ingekort met 4.0 m. De proeven werden uitgevoerd met stationaire stromingscondities. De proeven zijn steeds uitgevoerd voor een Scheldepeil TAW + 7.0 m, TAW + 8.0 m en TAW + 9.0 m en een reeks polderpeilen met een stapgrootte 0.5 m.

  Uit de resultaten volgt dat voor de voorkomende reeks van rivier- en polderpeilen een goede energiedissipatie optreedt in de woelkom bij elk van de drie beproefde geometrieën.


Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs