Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Scheldefonds vzw = Scheldefonds vzw
Meire, P.; Govaerts, A. (2005). Scheldefonds vzw = Scheldefonds vzw, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 25 February 2005: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 20: pp. 46
In: VLIZ Special Publication. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISSN 1377-0950, meer

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Samenvatting

Trefwoorden

Auteurs  Top 

Abstract
    Een duurzame ontwikkeling vereist dat we de rivier integraal gaan benaderen. Dit wil zeggen dat de verdere ingrepen moeten bijdragen aan zowel de economische, de ecologische als de sociale rol van het gebied. Alle waarden van de rivier moeten voldoende gerespecteerd worden! Om dit te bereiken is het nodig dat de vele honderdduizenden mensen die afhankelijk zijn van de Schelde inzicht krijgen in die onderlinge afhankelijkheid en de maatregelen die nodig zijn om de functies van de Schelde naar de toekomst te vrijwaren. Het Scheldefonds wil hieraan bijdragen door het brede publiek zoveel mogelijk terug met de rivier in contact te brengen. Hiertoe worden verschillende activiteiten georganiseerd. Volgende projecten worden voorzien:Scheldekrant: De Scheldekrant is een gezamenlijke uitgave van het Scheldefonds en het Schelde InformatieCentrum. De Scheldekrant is een gratis, jaarlijkse uitgave voor iedereen die zich betrokken voelt bij de rivier. De krant informeert over natuur, cultuur, visserij, economie en veiligheid langsheen de Schelde. Scheldeschorrenproject: Dit is een educatief project rond de schorren van Linkeroever (Paardenschor, schor Ouden Doel en Sieperdaschor). Op deze locaties willen we graag kijkinfrastructuur voorzien om de bezoekers optimaal te laten genieten van het landschap en de natuur. Op regelmatige basis voorziet het Scheldefonds lessenreeksen, studiedagen en andere activiteiten, waarbij de Schelde steeds centraal staat. Het doelpubliek varieert met het onderwerp.Het Scheldefonds is een ledenorganisatie. Bedrijven, overheden en verenigingen kunnen hun steentje bijdragen door lid te worden of door individuele projecten te sponsoren. Leden geniet korting bij deelname aan activiteiten en worden jaarlijks uitgenodigd voor een excursie.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs