Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Ontwerprandvoorwaarden dijkbekleding in Nederland (Projectbureau Zeeweringen) [Design constraints for dike covering in The Netherlands]
Contact: Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ), meer

Beschrijving
In het kader van dit project zijn op een viertal locaties nabij de kust van de Westerschelde (Cadzand, Hoofdplaat, Hansweert, Bath) extra meetboeien geplaatst en aangesloten op het ZEGE meetnet. De data die hieruit voorkomt wordt gebruikt in modellen (o.a. het golfvoortplantingsmodel SWAN) om de ontwerp golf- en waterstandsrandvoorwaarden te berekenen voor de steenbekledingen die worden versterkt in het kader van Project Zeeweringen.

Scope
Thema's:
Kustonderzoek (bv. stranden, estuaria)
Kernwoorden:
Brak water, Bedijkingen; Kaden; Wallen, ANE, Nederland, Westerschelde, Bath, ANE, Nederland, Westerschelde, Hansweert, ANE, Nederland, Westerschelde, Hoofdplaat, ANE, Nederland, Zeeland, Cadzand, ANE, Schelde-estuarium

Geografische spreiding
ANE, Nederland, Westerschelde, Bath [Marine Regions]
ANE, Nederland, Westerschelde, Hansweert [Marine Regions]
ANE, Nederland, Westerschelde, Hoofdplaat [Marine Regions]
ANE, Nederland, Zeeland, Cadzand [Marine Regions]
ANE, Schelde-estuarium [Marine Regions]

Spreiding in de tijd
Elke 10 minuten

Parameters
Golfhoogte
Waterhoogte
Windsnelheid

Bijdrage door
Projectbureau Zeeweringen, meerdata creator
Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ), meer

Project
Projectbureau Zeeweringen, meer

Publicatie
Gebaseerd op deze dataset
van den Boomgaard, M.; Eikema, B.J.O. (2006). Rapportage veldmetingen Westerschelde januari 2003 t/m mei 2006. Svasek Hydraulics: Rotterdam. iii, 48 + appendices pp., meer

Dataset status: Gestart
Data type: Data
Data oorsprong: Monitoring: veldonderzoek
Metadatarecord aangemaakt: 2007-06-25
Informatie laatst gewijzigd: 2015-12-04
Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid