Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

ME-2b. Tellingen van Krakeend en Wintertaling op de Zeeschelde [ME-2b. Counts of Anas strepera and Anas crecca on the Zeeschelde]
Contact: Onderzoeksgroep Ecosysteemdiversiteit (LNE), meer

Beschikbaarheid: Beschikbaar onder voorwaarden
The data are withheld from general circulation and disclosure but access may be obtained on a case-by-case basis through negotiation

Nota: Restrictions available at contact person

Beschrijving
Deze dataset beschrijft het voorkomen en gedrag van krakeend en wintertaling in 3 deelgebieden, elk met eigen oeverlengte, habitatoppervlak en habitattypologie langsheen een saliniteitsgradiënt met wisselende voedselbeschikbaarheid. Boottellingen werden verricht op verschillende getijmomenten. Van elk deelgebied werd een gedetailleerde habitatkaart gemaakt in Arc-view.

Scope
Thema's:
Biologie, Biologie > Ecologie - biodiversiteit, Biologie > Vogels, Kustonderzoek (bv. stranden, estuaria)
Kernwoorden:
Brak water, Habitat, Habitat kartering, Habitatmodellering, Modellering, Vogels, Watervogels, ANE, Schelde-estuarium, België, Zeeschelde, België, Zeeschelde, Rupelmonde, België, Zeeschelde, Temse, Anas crecca Linnaeus, 1758

Geografische spreiding
ANE, Schelde-estuarium [Marine Regions]
België, Zeeschelde [Marine Regions]
België, Zeeschelde, Rupelmonde [Marine Regions]
België, Zeeschelde, Temse Stations [Marine Regions]
Durmemonding

Spreiding in de tijd
Vanaf 1991 [Gestart]
Maandelijks

Taxonomic coverage
Anas crecca Linnaeus, 1758 [WoRMS]

Parameter
Densiteit vogels

Bijdrage door
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Afdeling Biodiversiteit en Natuurlijk Milieu; Onderzoeksgroep Ecosysteemdiversiteit, meerdata eigenaar
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Omgeving; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), meerdata eigenaar

Gerelateerde datasets
Maakt deel uit van:
ME-2 Monitoring estuarium langs de Zeeschelde - watervogels, meer

Dataset status: Gestart
Data type: Data
Data oorsprong: Onderzoek
Metadatarecord aangemaakt: 2007-07-04
Informatie laatst gewijzigd: 2019-07-02
Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid