Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Habitatwaarde van een estuariene schor in ontwikkeling voor vissen en macrocrustaceeën in de Westerschelde [Habitat value of a developing estuarine brackish marsh for fish and macrocrustaceans in the Western Scheldt]
Contact: Onderzoeksgroep Mariene Biologie (UGent-MARBIOL), meer

Beschikbaarheid: Beschikbaar onder voorwaarden
The data are withheld from general circulation and disclosure but access may be obtained on a case-by-case basis through negotiation

Nota: Restrictions available at contact person

Beschrijving
De soortensamenstelling, densiteit en biomassa van het nekton werd vergeleken tussen een schor die reeds ontwikkeld is (Saeftinghe) en een schor in ontwikkeling (Sieperda). Resultaten werden opgenomen in deze dataset.

Scope
Thema's:
Biologie, Biologie > Ecologie - biodiversiteit, Kustonderzoek (bv. stranden, estuaria)
Kernwoorden:
Brak water, Habitat, Kwaliteit, Zoutmoerassen, ANE, Nederland, Westerschelde, Sieperdaschor, ANE, Nederland, Westerschelde, Verdronken Land van Saeftinge, ANE, Schelde-estuarium, Crustacea, Pisces

Geografische spreiding
ANE, Nederland, Westerschelde, Sieperdaschor [Marine Regions]
ANE, Nederland, Westerschelde, Verdronken Land van Saeftinge [Marine Regions]
ANE, Schelde-estuarium [Marine Regions]

Spreiding in de tijd
April 1999 - Oktober 1999

Taxonomic coverage
Crustacea [WoRMS]
Pisces [WoRMS]

Parameters
Biomassa van nekton
Densiteit Nekton
Saliniteit
Species composition necton
Stroomsnelheid water
Total detritus
Turbiditeit
Waterhoogte

Bijdrage door
Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Onderzoeksgroep Mariene Biologie (MARBIOL), meerdata creatordata eigenaar

Gerelateerde datasets
Maakt deel uit van:
Factoren die de habitatwaarde van tidale schorren voor nekton beïnvloeden in de Westerschelde, meer

Publicatie
Gebaseerd op deze dataset
Hampel, H. (2003). Factors influencing the habitat value of tidal marshes for nekton in the Westerschelde estuary. PhD Thesis. University of Gent: Gent. 148 + appendices pp., meer

Dataset status: Afgelopen
Data type: Data
Data oorsprong: Onderzoek: veldonderzoek
Metadatarecord aangemaakt: 2007-08-10
Informatie laatst gewijzigd: 2015-12-04
Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid