Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Sedimentatie op schorren in het Schelde-estuarium: een studie op basis van veldmetingen en numerieke modellering [Sedimentation on tidal marshes in the Scheldt estuary: a field and numerical modelling study]
Contact: Afdeling Fysische en regionale geografie (KULeuven), meer

Beschikbaarheid: Beschikbaar onder voorwaarden
The data are withheld from general circulation and disclosure but access may be obtained on a case-by-case basis through negotiation

Nota: Restrictions available at contact person

Beschrijving
Deze dataset bevat veldgegevens over sedimentatiepatronen op schorren in het Schelde-estuarium, die gebruikt werden voor het valideren en calibreren van numerieke modellen voor het voorspellen van sedimentatiepatronen in ruimte en tijd.

Scope
Thema's:
Geologie - Geofysica - Sedimentatie, Kustonderzoek (bv. stranden, estuaria)
Kernwoorden:
Zoet water, Brak water, Modellering, Sedimentatie, Zoutmoerassen, ANE, Schelde-estuarium, België, Schelde R.

Geografische spreiding
ANE, Schelde-estuarium [Marine Regions]
België, Schelde R. [Marine Regions]

Spreiding in de tijd
2000 - 2001

Parameter
Sedimentatiesnelheid

Bijdrage door
Katholieke Universiteit Leuven; Departement Aard- en Omgevingswetenschappen; Afdeling Fysische en regionale geografie, meerdata creatordata eigenaar

Gerelateerde datasets
Dataset delen:
Korte termijn sedimentatie op schorren in het Schelde-estuarium, meer
Lange-termijn sedimentatie op schorren in het Schelde-estuarium, meer

Publicatie
Gebaseerd op deze dataset
Temmerman, S. (2003). Sedimentatie op schorren in het Schelde-estuarium: een studie op basis van veldmetingen en numerieke modellering = Sedimentation on tidal marshes in the Scheldt estuary: a field and numerical modelling study. PhD Thesis. Katholieke Universiteit Leuven (KUL): Leuven. 222 pp., meer

Dataset status: Afgelopen
Data type: Software
Metadatarecord aangemaakt: 2007-08-13
Informatie laatst gewijzigd: 2007-11-30
Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid