Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

ENDIS-RISKS fysico-chemische data en hyperbenthos van de Schelde, 2002-2006. [ENDIS-RISKS fysico-chemical measurements and hyperbenthos in the Scheldt river, 2002-2006.]
Citatie
Janssen, C.R.; Environmental toxicology research group - Ugent, Belgium; (2006): ENDIS-RISKS fysico-chemical measurements and hyperbenthos in the Scheldt river, 2002-2006. https://marineinfo.org/id/dataset/1422
Contact:

Toegang tot data
Specifieke website
Beschikbaarheid: Creative Commons License Deze dataset valt onder een Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationaal-licentie.

Beschrijving
Deze dataset bevat alle gegevens van water, bodem en biota die verzameld werden in het kader van het ENDIS-RISKS project (2002-2006). Binnen dit project werden de distributie en mogelijke effecten van endocriene verstoorders nagegaan in het Schelde-estuarium.

Scope
Thema's:
Kustonderzoek (bv. stranden, estuaria), Milieu-kwaliteit / vervuiling
Kernwoorden:
Brak water, Bio-assays, Ecotoxicologie, Endocriene verstoring, Hormonen, Hyperbenthos, Pesticiden, Risico's, Vervuiling, ANE, Schelde-estuarium, Europa, Schelde R., Gobiidae Cuvier, 1816, Mysida

Geografische spreiding
ANE, Schelde-estuarium [Marine Regions]
Europa, Schelde R. [Marine Regions]

Spreiding in de tijd
2002 - 2006

Taxonomic coverage
Gobiidae Cuvier, 1816 [WoRMS]
Mysida [WoRMS]

Bijdrage door
Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), meerdata beheerder
Universiteit Gent; Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen; Vakgroep Toegepaste ecologie en milieubiologie; Laboratorium voor Milieutoxicologie en aquatische ecologie; Onderzoeksgroep voor Milieutoxicologie (ECOTOX), meerdata creator

Gerelateerde datasets
Dataset delen:
Bepaling van organisch koolstof en stikstof in stalen van het Schelde-estuarium, meer
Chemische analyse van oestrogenen, organochloor en organostikstof pesticiden als mogelijke endocriene verstoorders in het Schelde-estuarium, meer
Chemische analyse van PAK's, Organotin, PCB's, PBDE's en organochloor pesticiden als mogelijke endocriene verstoorders Schelde-estuarium, meer
Ecologische epibentische data van het Schelde-estuarium: ENDIS-RISKS data (2002-2005), meer
Ecologische hyperbentische data van het Schelde-estuarium: ENDIS-RISKS data (2002-2005), meer
Metabolisme, reproductie en vervelling als eindpunten voor het bestuderen van endocriene verstoring bij Neomysis integer in het Schelde-estuarium, meer
Mysidacea populaties in het Schelde-estuarium, meer
Oestrogene en androgene gisttest op waterstalen van het Schelde-estuarium, meer
Ondersteunende meteo data van de ENDIS-RISKS staalname campagnes op het Belgisch Continentaal Plat, meer
Ondersteunende SCTD data van de ENDIS-RISKS staalname campagnes op het Belgisch Continentaal Plat, meer

Project
ENDIS-RISKS: Endocriene verstoring in het Schelde-estuarium: distributie, blootstelling en effecten, meer

Publicatie
Gebaseerd op deze dataset
Janssen, C.R. et al. (2007). Endocrine disruption in the Scheldt estuary distribution, exposure and effects (ENDIS-RISKS). Final report. Belgian Science Policy: Brussels. 106 pp., meer
RappƩ, K. et al. (2007). ENDIS-RISKS: endocrine disruption in the Scheldt estuary - a field study, in: Mees, J. et al. (Ed.) (2007). VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 2 March 2007: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 39: pp. 53, meer
Verslycke, T. et al. (2003). The Endis-Risks project: endocrine disruption in the Scheldt estuary: distribution, exposure and effects, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 28 February 2003: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 12: pp. 59, meer

Dataset status: Afgelopen
Data type: Data
Data oorsprong: Onderzoek: veldonderzoek
Metadatarecord aangemaakt: 2007-08-14
Informatie laatst gewijzigd: 2017-07-13
Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid