Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Het baggerwerk in de Westerschelde [The dredging in the Western Scheldt]

Beschrijving
De eerste grote verruiming van de Westerschelde begon in 1967 met het verdiepen van de drempel van Bath en eindigde in 1978 toen als laatste de drempel van Hansweert verdiept was (Belmans, 1988). Na deze verdieping kon voor de vaargeul een minimale diepte van 14,5 meter beneden NAP gegarandeerd kon worden. Drempels zanden constant aan en daarom moet er continu gebaggerd worden om ze op de gewenste diepte te houden. De onderhoudsbaggerwerkzaamheden op de drempels bedroegen vanaf 1978 tot 1989 gemiddeld 8 à 9 miljoen m³ per jaar en op de overige gebieden rond 2 miljoen m³ per jaar.

Scope
Thema's:
Bodemstalen (bv. boorstaal, baggerstaal, schepstaal), Kustonderzoek (bv. stranden, estuaria)
Kernwoorden:
Brak water, Baggeren, Baggerwerk, Dredging, Western Scheldt estuary (The Netherlands), Zand, ANE, Nederland, Westerschelde

Geografische spreiding
ANE, Nederland, Westerschelde [Marine Regions]

Parameter
Hoeveelheid gebaggerd materiaal

Bijdrage door
Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Waterdienst, meerdata creator
Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Dienst Zeeland; Afdeling Waterbeheer, meerdata creator
Deltares, meerdata creator
Deltares; Unit Verkenningen- en Beleidsanalyse (DELTARES-VEB), meerdata creator
Wageningen University and Research Centre; Institute for Marine Resources and Ecosystem Studies (IMARES), meerdata creator

Publicatie
Beschrijft deze dataset
Peters, B.G.T.M. et al. (2003). Monitoring van de effecten van de verruiming 48'/43': 'een verruimde blik op waargenomen ontwikkelingen'. MOVE Evaluatierapport 2003: MOVE-rapport 8: deel B. Hoofdrapport. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2003.027. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 60 pp., meer
Gebruikt in deze dataset
Belmans, H. (1988). Verdiepings- en onderhoudsbaggerwerken in Wester- en Zeeschelde. Water 7(43/1): 184-194, meer

Data type: Statische grafieken
Metadatarecord aangemaakt: 2010-01-14
Informatie laatst gewijzigd: 2010-07-19
Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid