Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Vergelijking van de TEQ-waarden pg/g natgewicht berekend op basis van TEF-waarden uit 1998 en TEF-waarden uit 2006 in paling uit de Westerschelde en het Kanaal Gent-Terneuzen (2006) [Comparison of the TEQ-values pg/g wet weight calculated on the basis of TEF-values from 1998 and 2006 in eels from the Western Scheldt and the channel Ghent-Terneuzen (2006)]

Scope
Thema's:
Biologie, Biologie > Vis, Kustonderzoek (bv. stranden, estuaria), Milieu-kwaliteit / vervuiling, Milieu-kwaliteit / vervuiling > Vervuilingsniveau's & monitoring
Kernwoorden:
Marien/Kust, Zoet water, Brak water, ANE, netherlands, zeeland, westerschelde, Comparison, Gent-Terneuzen, Paling, Wet weight, ANE, Nederland, Westerschelde, Hansweert, ANE, Nederland, Westerschelde, Terneuzen, ANE, Nederland, Westerschelde, Vlissingen, België, Kanaal Gent - Terneuzen, Haven van Gent, België, Kanaal Gent - Terneuzen, Zelzate, Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)

Geografische spreiding
ANE, Nederland, Westerschelde, Hansweert [Marine Regions]
ANE, Nederland, Westerschelde, Terneuzen [Marine Regions]
ANE, Nederland, Westerschelde, Vlissingen [Marine Regions]
België, Kanaal Gent - Terneuzen, Haven van Gent [Marine Regions]
België, Kanaal Gent - Terneuzen, Zelzate [Marine Regions]

Taxonomic coverage
Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758) [WoRMS]

Parameter
Dioxine Equivalenten

Bijdrage door
Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ), meer

Publicatie
Gebruikt in deze dataset
Van den Heuvel-Greve, M. et al. (2007). Vervolgonderzoek chemische stoffen in visserijproducten uit de Westerschelde; dioxines (w.o. furanen), PCB's, gebromeerde vlamvertragers en geperfluoreerde verbindingen, 2006. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2007.007. Rijkswaterstaat. Rijksinstituut voor Kust en Zee: Middelburg. 64 pp., meer

Data type: Statische grafieken
Metadatarecord aangemaakt: 2010-02-10
Informatie laatst gewijzigd: 2010-02-10
Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid