Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Ontwikkeling in de oppervlakte van de ecotopen in de Zeeschelde (exclusief Tijarm en zijrivieren) [Development in the surface area of ecotopes in the Sea Scheldt (excluding Tijarm and tributaries)]

Scope
Thema's:
Kustonderzoek (bv. stranden, estuaria)
Kernwoorden:
Marien/Kust, Zoet water, Brak water, Oppervlakken, België, Zeeschelde

Geografische spreiding
België, Zeeschelde [Marine Regions]

Spreiding in de tijd
1850 - 2004

Parameter
Habitatoppervlak

Bijdrage door
Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), meer
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Omgeving; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), meer

Publicatie
Beschrijft deze dataset
(2010). Behoud van morfologie en dynamiek. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie. VLIZ Information Sheets, 207. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. . 17 pp., meer
Gebruikt in deze dataset
Adriaensen, F. et al. (2005). Instandhoudingsdoelstellingen Schelde-estuarium. Report Ecosystem Management Research Group ECOBE, 05-R82. Universiteit Antwerpen: Antwerpen. 249 + bijlagen pp., meer

Data type: Statische grafieken
Metadatarecord aangemaakt: 2010-08-20
Informatie laatst gewijzigd: 2022-08-02
Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid