Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Bodemdata buitendijks gebied van de Zeeschelde [Soil Profiles in Tidal marshes an mud flats in the Schelde Estuary]

Beschikbaarheid: Beschikbaar onder voorwaarden
The data are withheld from general circulation and disclosure but access may be obtained on a case-by-case basis through negotiation

Beschrijving
De dataset bevat beschrijvingen, labo- analyseresultaten en WRB (World Reference Base) van bodemprofielen in schorren en slikken van de Zeeschelde. meer

De dataset bevat beschrijvingen, labo- analyseresultaten en WRB (World Reference Base) van bodemprofielen in schorren en slikken van de Zeeschelde.

Scope
Kernwoorden:
Zoet water, Brak water, Bodem classificatie, Bodemprofielen, Geochemie, Granulometrie, Sediment granulometrie, ANE, Schelde-estuarium, België, Zeeschelde

Geografische spreiding
ANE, Schelde-estuarium [Marine Regions]
België, Zeeschelde [Marine Regions]

Spreiding in de tijd
2008 - 2010
Niet relevant

Parameters
Bodem consistentie, structuur en samenhang Methode , CEC-minerale bodem Methode , CEC-organische stof Methode , Dieptegrenzen horizonten Methode , Kleifractie Methode , Koolstof/Stikstof Ratio Methode , Leemfractie Methode , Munsell-kleur(tint, value, chroma) Methode , Organische koolstof Methode , Percentage CaCO3 Methode , pH - H2O Methode , pH - KCl Methode , Protonenverzadigingsgraad Methode , Structuur Methode , Textuur (% zand, leem, klei) Methode , Total cation exchange capacity Methode , Zandfractie Methode , Zware metalen Methode
Bodem consistentie, structuur en samenhang: Profielbeschrijving (kwalitatieve beschrijving horizonten)
CEC-minerale bodem: Profielbeschrijving (kwalitatieve beschrijving horizonten)
CEC-organische stof: Profielbeschrijving (kwalitatieve beschrijving horizonten)
Dieptegrenzen horizonten: Profielbeschrijving (kwalitatieve beschrijving horizonten)
Kleifractie: Profielbeschrijving (kwalitatieve beschrijving horizonten)
Koolstof/Stikstof Ratio: Profielbeschrijving (kwalitatieve beschrijving horizonten)
Leemfractie: Profielbeschrijving (kwalitatieve beschrijving horizonten)
Munsell-kleur(tint, value, chroma): Profielbeschrijving (kwalitatieve beschrijving horizonten)
Organische koolstof: Profielbeschrijving (kwalitatieve beschrijving horizonten)
Percentage CaCO3: Profielbeschrijving (kwalitatieve beschrijving horizonten)
pH - H2O: Profielbeschrijving (kwalitatieve beschrijving horizonten)
pH - KCl: Profielbeschrijving (kwalitatieve beschrijving horizonten)
Protonenverzadigingsgraad: Profielbeschrijving (kwalitatieve beschrijving horizonten)
Structuur: Profielbeschrijving (kwalitatieve beschrijving horizonten)
Textuur (% zand, leem, klei): Profielbeschrijving (kwalitatieve beschrijving horizonten)
Total cation exchange capacity: Profielbeschrijving (kwalitatieve beschrijving horizonten)
Zandfractie: Profielbeschrijving (kwalitatieve beschrijving horizonten)
Zware metalen: Profielbeschrijving (kwalitatieve beschrijving horizonten)

Bijdrage door
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Afdeling Biodiversiteit en Natuurlijk Milieu; Onderzoeksgroep Ecosysteemdiversiteit, meerdata beheerderdata creator

Project
Historiek van de slikken en schorren van de Zeeschelde, meer

Publicatie
Gebaseerd op deze dataset
Mikkelsen, J.H. et al. (2011). Tidal marsh and mudflat soils in the inner Scheldt estuary: technical report. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2011.46. INBO: Brussels. 164 pp., meer

Dataset status: Afgelopen
Data type: Data
Data oorsprong: Onderzoek
Metadatarecord aangemaakt: 2012-03-21
Informatie laatst gewijzigd: 2012-03-21
Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid