Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Hoogtemetingen buitendijks gebied van de Zeeschelde [Elevation measurements (Estuary, Mud flat, Marsh & Wetlands) Zeeschelde]

Beschrijving
De dataset bevat de basisdata (x,y,z co-ordinaten) gemeten door een RTK -GPS toestel langsheen de zeeschelde. meer

De data is de rechtstreekse output van een RTK- gps die gebruikt werd in het buitendijkse (rivierwaartse) gebied van de Zeeschelde. De data werd verzameld in het kader van meerdere projecten.

Scope
Kernwoorden:
Bathymetrie, ANE, Schelde-estuarium, België, Zeeschelde

Geografische spreiding
ANE, Schelde-estuarium [Marine Regions]
België, Zeeschelde [Marine Regions]

Spreiding in de tijd
Vanaf 2003 []
Niet relevant

Parameter
Coordinates

Bijdrage door
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Afdeling Biodiversiteit en Natuurlijk Milieu; Onderzoeksgroep Ecosysteemdiversiteit, meerdata beheerderdata creator
Van Braeckel, Alexander
Vandevoorde, Bart
Dillen, Jonas
Van Lierop, Frederic
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Omgeving; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), meerdata eigenaar
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Afdeling Maritieme Toegang, meerdata eigenaar
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Waterwegen en zeekanaal NV (W&Z), meerdata eigenaar

Gerelateerde datasets
(Gedeeltelijk) opgenomen in:
MONEOS - Morfodynamiek in het Schelde-Estuarium, meer

Publicatie
Gebaseerd op deze dataset
Van Ryckegem, G. (Ed.) (2013). MONEOS – Geïntegreerd datarapport toestand Zeeschelde INBO 2012: monitoringsoverzicht en 1ste lijnsrapportage geomorfologie, diverstiteit habitats en diversiteit soorten. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2013.26. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 102 pp., meer
Van Ryckegem, G. (Ed.) (2012). MONEOS –Geïntegreerd datarapport Toestand Zeeschelde INBO 2011. Monitoringsoverzicht en 1ste lijnsrapportage Geomorfologie, diverstiteit Habitats en diversiteit Soorten. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2012.20. INBO: Brussel. 70 pp., meer
(2011). MONEOS –Geïntegreerd datarapport Toestand Zeeschelde tot 2009. Datarapportage ten behoeve van de VNSC voor het vastleggen van de uitgangssituatie anno 2009. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2011(8). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): Brussel. 77 pp., meer


Metadatarecord aangemaakt: 2012-03-21
Informatie laatst gewijzigd: 2014-12-01
Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid