Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Slik-schor hoogteraaien in de Zeeschelde [Tidal Mudflat and marsh elevation transects in the Zeeschelde]

Beschrijving
De dataset bevat jaarlijkse RTK- GPS hoogtemetingen van slik en schor langsheen een transect langs de zeeschelde. meer

Jaarlijks worden detailmetingen op een aantal raaien met DGPS uitgevoerd om morfologische veranderingen van het slik en schor op te volgen. Deze metingen moeten tevens dienen als groundtruth voor de LIDAR metingen. In de databank is een standaardopmaak voorzien voor grafieken met daarin 84 hoogteraaien uit diverse INBO projecten

Scope
Kernwoorden:
Hoogteraaien, RTK-GPS, Schorren, Slikken, ANE, Schelde-estuarium, België, Zeeschelde

Geografische spreiding
ANE, Schelde-estuarium [Marine Regions]
België, Zeeschelde [Marine Regions]

Spreiding in de tijd
Vanaf 2008 []
Jaarlijks

Parameter
Coordinates

Bijdrage door
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Afdeling Biodiversiteit en Natuurlijk Milieu; Onderzoeksgroep Ecosysteemdiversiteit, meerdata beheerder
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Omgeving; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), meerdata eigenaar
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Waterwegen en zeekanaal NV (W&Z), meerdata eigenaar
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Afdeling Maritieme Toegang, meerdata eigenaar

Gerelateerde datasets
(Gedeeltelijk) opgenomen in:
MONEOS - Morfodynamiek in het Schelde-Estuarium, meer

Publicatie
Gebaseerd op deze dataset
Van Ryckegem, G. (Ed.) (2013). MONEOS – Geïntegreerd datarapport toestand Zeeschelde INBO 2012: monitoringsoverzicht en 1ste lijnsrapportage geomorfologie, diverstiteit habitats en diversiteit soorten. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2013.26. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 102 pp., meer
Van Ryckegem, G. (Ed.) (2012). MONEOS –Geïntegreerd datarapport Toestand Zeeschelde INBO 2011. Monitoringsoverzicht en 1ste lijnsrapportage Geomorfologie, diverstiteit Habitats en diversiteit Soorten. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2012.20. INBO: Brussel. 70 pp., meer
(2011). MONEOS –Geïntegreerd datarapport Toestand Zeeschelde tot 2009. Datarapportage ten behoeve van de VNSC voor het vastleggen van de uitgangssituatie anno 2009. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2011(8). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): Brussel. 77 pp., meer


Metadatarecord aangemaakt: 2012-03-21
Informatie laatst gewijzigd: 2014-12-01
Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid