Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Monitoring dataset chemische kwaliteit van de bodem van de schorren Schor van Ouden doel en Plaat van Boomke [Monitoring dataset chemical quality of the soil from the salt marshes Schor van Ouden Doel and Plaat van Boomke]
Contact: Afdeling Zeeschelde (MOW), meer ; Afdeling Maritieme Toegang (MOW), meer

Beschikbaarheid: Geen info
The correct value is not known to and not computable by the creator of this information. However a correct value probably exists

Beschrijving
Er worden sedimentstalen genomen op verschillende bemonsteringsplaatsen langsheen de Beneden-Zeeschelde: Groot Buitenschoor, Ouden Doel (=Paardenschor), Galgenschoor, Plaat van Boomke, Kruibeke, Notelaar, Kijkverdriet, Branst en Appels. Deze worden geanalyseerd op chemische kwaliteit en sedimentkarakteristieken meer

Deze nieuwe monitoring loopt sinds 2004. De staalnames worden uitgevoerd door Afdeling Zeeschelde en Maritieme Toegang. De analyse van de stalen wordt door de Vlaamse Milieumaatschappij uitgevoerd. Er worden sedimentstalen genomen op verschillende bemonsteringsplaatsen langsheen de Beneden-Zeeschelde: Groot Buitenschoor, Ouden Doel (=Paardenschor), Galgenschoor, Plaat van Boomke, Kruibeke, Notelaar, Kijkverdriet, Branst en Appels.

Scope
Thema's:
Kustonderzoek (bv. stranden, estuaria), Milieu-kwaliteit / vervuiling
Kernwoorden:
Zoet water, Brak water, Bodemeigenschappen, Fysicochemische analyses, Kwaliteit, Zoutmoerassen, ANE, Schelde-estuarium, België, Zeeschelde

Geografische spreiding
ANE, Schelde-estuarium [Marine Regions]
België, Zeeschelde Stations [Marine Regions]
Stat.1 Groot Buitenschoor
Coördinaten: Long: 4,2496; Lat: 51,3643 [WGS84]
Coördinaten: X: 141608; Y: 228193 [Lambert 72/50]
Stat.2 Groot Buitenschoor
Coördinaten: Long: 4,2501; Lat: 51,3645 [WGS84]
Coördinaten: X: 141643; Y: 228218 [Lambert 72/50]
Stat.3 Groot Buitenschor
Coördinaten: Long: 4,2505; Lat: 51,3646 [WGS84]
Coördinaten: X: 141672; Y: 228230 [Lambert 72/50]
Stat.4 Groot Buitenschor
Coördinaten: Long: 4,2464; Lat: 51,3692 [WGS84]
Coördinaten: X: 141389; Y: 228746 [Lambert 72/50]
Stat.1 Ouden Doel (=Paardenschor)
Coördinaten: Long: 4,2538; Lat: 51,3363 [WGS84]
Coördinaten: X: 141896; Y: 225080 [Lambert 72/50]
Stat.2 Ouden Doel (=Paardenschor)
Coördinaten: Long: 4,254; Lat: 51,3365 [WGS84]
Coördinaten: X: 141910; Y: 225107 [Lambert 72/50]
Stat.3 Ouden Doel (=Paardenschor)
Coördinaten: Long: 4,2401; Lat: 51,3467 [WGS84]
Coördinaten: X: 140942; Y: 226242 [Lambert 72/50]
Galgenschoor
Coördinaten: Long: 4,2857; Lat: 51,3126 [WGS84]
Coördinaten: X: 144118; Y: 222441 [Lambert 72/50]
Stat.1 Notelaar
Coördinaten: Long: 4,2687; Lat: 51,1173 [WGS84]
Coördinaten: X: 142902; Y: 200711 [Lambert 72/50]
Stat.2 Notelaar
Coördinaten: Long: 4,2691; Lat: 51,117 [WGS84]
Coördinaten: X: 142933; Y: 200682 [Lambert 72/50]
Stat.3 Notelaar
Coördinaten: Long: 4,2603; Lat: 51,1147 [WGS84]
Coördinaten: X: 142316; Y: 200423 [Lambert 72/50]
Kijkverdriet
Coördinaten: Long: 4,2639; Lat: 51,1231 [WGS84]
Coördinaten: X: 142569; Y: 201365 [Lambert 72/50]
Branst
Coördinaten: Long: 4,1799; Lat: 51,0893 [WGS84]
Coördinaten: X: 136679; Y: 197615 [Lambert 72/50]
Appels
Coördinaten: Long: 4,0704; Lat: 51,049 [WGS84]
Coördinaten: X: 128984; Y: 193156 [Lambert 72/50]
Plaat van Boomke
Kruibeke

Spreiding in de tijd
Vanaf 2004 [Gestart]

Parameters
1,1 ,1- Trichloorethaan
1,1 ,1,2- Tetrachloorethaan
1,1,2- Trichloorethaan
1,1-Dichloorethaan
1,2,3- Trichloorbenzeen
1,2,3- Trichloorpropaan
1,2,3,4- Tetrachloorbenzeen
1,2,3,5- Tetrachloorbenzeen
1,2,4,5- Tetrachloorbenzeen
1,2,4-Trichloorbenzeen
1,2,4-Trimethylbenzeen
1,2-Dibroomethaan
1,2-Dichloorbenzeen
1,2-Dichloorethaan
1,2-Dichlooretheen (cis)
1,2-Dichlooretheen (trans)
1,2-Dichloorpropaan
1,3,5- Trichloorbenzeen
1,3,5- Trimethylbenzeen
1,3-Dichloorbenzeen
1,3-Dichloorpropaan
1,3-Dichloorpropeen (cis)
1,3-Dichloorpropeen (trans)
1,4-Dichloorbenzeen
2,2',3,3',4,4',5-Heptachloorbifenyl
2,2',3,4,4',5,5'-Heptachloorbifenyl
2,2',3,4,4',5'-Hexachloorbifenyl
2,2',4,4',5,5'-Hexachloorbifenyl
2,2',4,5'- Tetrachloorbifenyl
2,2',4,5,5'-Pentachloorbifenyl
2,2',5,5'- Tetrachloorbifenyl
2,3',4,4',5-Pentachloorbifenyl
2,3,4,5- Tetrachloornitrobenzeen
2,3-Dichloorpropeen
2,4,4'- Trichloorbifenyl
2,4',5- Trichloorbifenyl
2-Chloortolueen
3,3',4,4',5,5'-Hexachloorbifenyl
3-Chloorpropeen
3-Chloortolueen
4-Chloortolueen
Acenafteen
Acenaftyleen
Aldrin
Alpha-Endosulfan
Anthraceen (Ant)
Arseen, totaal
Arseen, uitloging
Benzeen
Benzo(a)anthraceen (B(a)A)
Benzo(a)Pyreen (B(a)P)
Benzo(b)fluorantheen
Benzo(e)pyreen
Benzo(ghi)peryleen (BghiPe)
Benzo(k)fluorantheen (B(k)F)
Broombenzeen
Broomchloormethaan
Broomdichloormethaan
Butylbenzeen, normaal
Butylbenzeen, secundair
Butylbenzeen, tertiair
Cadmium, totaal
Cadmium, uitloging
Chloorbenzeen
Chloordaan, cis
Chloordaan, trans
Chroom, totaal
Chroom, uitloging
Chryseen (Chr)
Dibenz(a,h)anthraceen
Dibroomchloormethaan
Dibroommethaan
Dichloorfenol
Dichloormethaan
Dieldrin
Droge stof
Endrin
Ethylbenzeen
Extractable organic halogen (EOX)
Fenantreen (Fen)
Fluorantheen (Flu)
Fluoreen
Heptaan
Heptachloor
Heptachloorepoxyde (cis)
Hexaan
Hexachloorbenzeen
Hexachloorbutadieen
Hexachloorcyclohexaan, alfa
Hexachloorcyclohexaan, beta
Hexachloorcyclohexaan, gamma
Hexachloorethaan
Indeno(123cd)pyreen (IP)
Isodrin
Isopropylbenzeen
Isopropyltolueen, para
Kjehdahl stikstof
Koper, totaal
Koper, uitloging
Korrelgrootte distributie -<16µm
Korrelgrootte distributie <2µm
Korrelgrootte distributie <50µm
Korrelgrootte distributie <63µm
Korrelgrootte distributie >63 µm
Kwik, totaal
Kwik, uitloging
Lood, totaal
Lood, uitloging
Methoxychloor
Naftaleen
Nikkel, totaal
Nikkel, uitloging
Octaan
Op'Dichloordifenyldichloorethaan
Op'Dichloordifenyldichlooretheen
Op'Dichloordifenyltrichloorethaan
Ortho-Xyleen
Pentachloorbenzeen
Pentachloorfenol
Peryleen
Pp'Dichloordifenyldichloorethaan
Pp'Dichloordifenyldichlooretheen
Pp'Dichloordifenyltrichloorethaan
Propylbenzeen
Pyreen
Seleen
Som 10 PAK's
Som 7 PCB's
Styreen
Telodrin
Tetrachlooretheen
Tetrachloormethaan
Tin, totaal
Tolueen
Totaal Fosfor (P)
Total organic carbon (TOC)
Tribroommethaan
Trichlooretheen
Trichloroethane
Vinylchloride
Xyleen (m+p )
Zink, totaal
Zink, uitloging

Bijdrage door
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Waterwegen en zeekanaal NV; Afdeling Zeeschelde, meerfinancierdata creator
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Afdeling Maritieme Toegang, meerdata creator
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), meeranalyse van de monsters

Gerelateerde datasets
Maakt deel uit van:
Monitoring dataset op basis van bodemmonsters van de Zeeschelde (en Westerschelde), meer

Dataset status: Gestart
Data type: Data
Data oorsprong: Monitoring: veldonderzoek
Metadatarecord aangemaakt: 2004-08-04
Informatie laatst gewijzigd: 2007-08-22
Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid