Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Meetnet zoetwatervis Vlaanderen [Monitoring network freshwater fish Flanders]

Beschikbaarheid: Geen info
The correct value is not known to and not computable by the creator of this information. However a correct value probably exists

Beschrijving
Het Meetnet Zoetwatervis bestudeert de visstand op een 800-tal plaatsen in Vlaanderen. Er wordt op regelmatige tijdstippen nagegaan welke soorten en hoeveel vissen er aanwezig zijn. meer

Het Meetnet Zoetwatervis bestudeert de visstand op een 800-tal plaatsen in Vlaanderen. Er wordt op regelmatige tijdstippen nagegaan welke soorten en hoeveel vissen er aanwezig zijn. Bovendien worden de individuele lengtes en gewichten van de gevangen vissen opgemeten. We gebruiken verschillende technieken zoals elektrovisserij, fuikvisserij, sleepnetvisserij en vissen met het kieuwnet. Afhankelijk van het type waterloop worden met verschillende bemonsteringstechnieken de vissen uit het water gehaald. Nadien wordt er gekeken welke vis het is (bv blankvoorn, zeelt, paling) en wordt elke vis individueel gemeten en gewogen. Sinds 2001 werden 542 locaties bemonsterd gelegen op stromende wateren en polderwaterlopen (421), kanalen (102) en stilstaande wateren (19).

Scope
Thema's:
Visserij, Visserij > Visstocks/vangsten/merken
Kernwoorden:
Monitoring, Zoetwatervissen, België, Vlaanderen

Geografische spreiding
België, Vlaanderen [Marine Regions]

Spreiding in de tijd
Vanaf 2001 [Gestart]

Parameters
Aantal vissen Methode
Aantal vissen: Electronic catches
Aantal vissen: Fuikvangsten
Aantal vissen: Kieuwnetvangsten
Aantal vissen: Trawl catches

Bijdrage door
Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer (IBW), meerdata eigenaardata beheerder
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Omgeving; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), meer

Gerelateerde datasets
Dataset deel:
Meetnet zoetwatervis Vlaanderen; Zeeschelde, meer

Project
Verspreiding van polluenten in het kader van het Meetnet Zoetwatervis, meer
Visbestandopnames en de uitbouw en het onderhoud van het meetnet zoetwatervis, meer

Publicatie
Gebaseerd op deze dataset
Van Thuyne, G.; Breine, J. (2011). Visbestandopnames in Vlaamse beken en rivieren in het kader van het ‘Meetnet Zoetwatervis’ 2010. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2011.23. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): Brussel. 249 pp., meer
Van Thuyne, G.; Breine, J. (2010). Visbestandopnames in Vlaamse beken en rivieren in het kader van het ‘Meetnet Zoetwatervis’ 2009. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2010.42. INBO: Brussel. 194 pp., meer
Van Thuyne, G.; Breine, J. (2009). Visbestandopnames in Vlaamse beken en rivieren in het kader van het ‘Meetnet Zoetwatervis’ 2008. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, R.2009.32. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 197 pp., meer
Van Thuyne, G.; Breine, J. (2008). Visbestandopnames in Vlaamse beken en rivieren afgevist in het kader van het 'Meetnet Zoetwatervis' 2007. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, R.2008.21. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Groenendaal. 154 pp., meer

Dataset status: Gestart
Data type: Data
Data oorsprong: Monitoring: veldonderzoek
Metadatarecord aangemaakt: 2004-08-17
Informatie laatst gewijzigd: 2007-11-21
Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid