Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Zware metalen in het Schelde-estuarium en de Noordzee (1995-1999) [Heavy metals in the Scheldt estuary and North Sea (1995-1999)]
Contact: Analytical, Environmental and Geochemistry (VUB-AMGC), meer

Beschikbaarheid: Beschikbaar onder voorwaarden
The data are withheld from general circulation and disclosure but access may be obtained on a case-by-case basis through negotiation

Nota: Restrictions available at contact person

Beschrijving
Factors influencing the spatial - temporal variations of the heavy metals in the Scheldt estuary and the Southern North Sea were investigated. Instruments used : ICP-MS, GFAAS, atomic fluorescence (Brooks Rand), gas chromatography-AFS detection. meer

QA/QC - protocols including ultra-clean sampling and sample handling were used throughout the whole study.

Scope
Thema's:
Kustonderzoek (bv. stranden, estuaria), Milieu-kwaliteit / vervuiling, Watersamenstelling
Kernwoorden:
Marien/Kust, Zoet water, Brak water, Kwaliteit, Ruimtelijk variaties, Temporele variatie, Zware metalen, ANE, België, Belgisch Continentaal Plat (BCP), ANE, Nederland, Westerschelde, ANE, Noordzee, Zuidelijke Bocht, België, Zeeschelde

Geografische spreiding
ANE, België, Belgisch Continentaal Plat (BCP) [Marine Regions]
ANE, Nederland, Westerschelde [Marine Regions]
ANE, Noordzee, Zuidelijke Bocht [Marine Regions]
België, Zeeschelde [Marine Regions]

Spreiding in de tijd
1995 - 1999

Parameters
Cadmium (Cd)
Koper (Cu)
Kwik
Lood (Pb)
Nikkel
Zink (ZN)
Zware metalen

Bijdrage door
Vrije Universiteit Brussel; Faculteit Wetenschappen & Bio-ingenieurswetenschappen; Vakgroep Chemie; Analytical, Environmental and Geochemistry (AMGC), meerdata beheerderdata eigenaar

Project
Onderhoud en gebruik van een laboratorium-container aan boord van het onderzoeksschip Belgica, voor toezicht op mariene verontreiniging, meer

Dataset status: Afgelopen
Data type: Data
Data oorsprong: Onderzoek
Metadatarecord aangemaakt: 2006-10-02
Informatie laatst gewijzigd: 2007-09-18
Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid