MONEOS datafiches

S-MD-N-012 - Baggerspecie havens (voorheen P-MD-N-012)

Parameters/methoden in dataportaal

(Parameternr) Parameternaam Eenheid  
(2447) Hoeveelheid gebaggerd materiaal in m3 per maand m3