MONEOS datafiches

S-MD-N-012 - Baggerspecie havens (voorheen P-MD-N-012)

Beschrijving: Om de toegang tot de havens te kunnen waarborgen worden de toegangsgeulen en havens zelfs gebaggerd. De gebaggerde specie (mengsel van zand en slib) wordt in de nabijheid van de havens in de doorvoor aangewezen verspreidingsvakken gestort.
Planning metingen: vanaf 1993
Uitvoerende organisatie: Rijkswaterstaat Zee en Delta, district Zuid, locatie Terneuzen
Conctact: Rijkswaterstaat Servicedesk data (servicedesk-data@rws.nl)
Opmerkingen:
Contact projectgroep:
Contact inhoudelijk:
Contact landelijk:
Contact data opvragen: Bezoekadres: Kennedylaan 1, 4538 AE Terneuzen Postadres: Postbus 2232, 3500 GE Utrecht Telefoon: +31 88 797 4960
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten
Inwinnende instantie: