MONEOS datafiches

S-DS-N-002 - Macrobenthos

Parameters/methoden in dataportaal

(Parameternr) Parameternaam Eenheid  
(664) Organische koolstof in % drooggewicht in bodem/sediment %
(2454) Totaal aantal in het voorjaar in miljoen aantal miljoen #
(2456) Biomassa in het voorjaar in miljoen kilo versgewicht miljoen kg
(2464) Gewicht verlies voor/na verassing van de gedroogde organismen in mg, direct gemeten of berekend op basis van natgewicht of lengtes en conversie factoren mg
(2465) Biomassa benthos per oppervlakte-eenheid in mg AFDW/m2 mg/m2
(2466) Densiteit benthos per oppervlakte-eenheid in aantal/m2 #/m2
(2468) Nat gewicht van de organismen in het monster per eenheid oppervlakte (mg per m2) mg/m2
(2470) Nat gewicht (mg) van de organismen (direct gemeten) mg
(2478) Aantal getroffen benthos organismen in het monster #
(2623) Minerale delen <16um in sediment in % %
(2624) Minerale delen >2000um in sediment in % %
(2625) Minerale delen 16-2000um in sediment in % %
(2626) Fractie waterstofperoxide oxideerbaar (humus) in sediment in % %
(2627) Fractie zoutzuuroplosbaar (kalk) in sediment in % %
(2628) Fractie 16-53 um van minerale fractie>16 in sediment in % %
(2629) Fractie 16-63 um van minerale fractie>16 in sediment in % %
(2630) Korreldiameter bij 10% van het monster (fractie>16um) in um in Sediment um
(2631) Korreldiameter bij 20% van het monster (fractie>16um) in um in Sediment um
(2632) Korreldiameter bij 30% van het monster (fractie>16um) in um in Sediment um
(2633) Korreldiameter bij 40% van het monster (fractie>16um) in um in Sediment um
(2634) Korreldiameter bij 50% van het monster (fractie>16um) in um in Sediment um
(2635) Korreldiameter bij 60% van het monster (fractie>16um) in um in Sediment um
(2636) Korreldiameter bij 70% van het monster (fractie>16um) in um in Sediment um
(2637) Korreldiameter bij 80% van het monster (fractie>16um) in um in Sediment um
(2638) Korreldiameter bij 90% van het monster (fractie>16um) in um in Sediment um
(2639) Kurtosis van de minerale fractie >16um in sediment DIMSLS
(2640) Modus van de minerale fractie >16um in sediment in um um
(2642) Skewness van de minerale fractie >16um in sediment DIMSLS
(2643) Sortering van de minerale fractie >16um in sediment in um um
(3201) Korrelgroottefractie 125-250um in % in sediment %
(3203) Korrelgroottefractie 250-500um in % in sediment %
(3309) Gebonden koolstof in % in sediment %
(3310) Korrelgrootteverdeling in % in sediment %
(3618) Korrelgroottefractie 500-1000um in % in sediment %
(3619) Korrelgroottefractie 63-125um in % in sediment %