MONEOS datafiches

S-DS-N-002 - Macrobenthos

Beschrijving: Macrofauna wordt met ingang van 2009 bemonsterd volgens het zoute ecotopenstelse (ZES.1). De bemonstering wordt uitgesmeerd over 2 jaar. Er worden 2 systemen onderscheiden (zout en variabel brak) en binnen elk systeem 10 ecotopen. Het aantal monsters per ecotoop verschilt (is afhankelijk van relevantie voor het systeem en representativiteit in voorkomen). Van een deel van de genomen monsters wordt de bodemsamenstelling bepaald (helft).
Planning metingen: Najaar- 2 jaar
Uitvoerende organisatie: Rijkswaterstaat CIV NIOZ - Kon. Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee
Conctact: Rijkswaterstaat Servicedesk data (servicedesk-data@rws.nl)
Opmerkingen: locatie random per ecotoop
Contact projectgroep:
Contact inhoudelijk:
Contact landelijk:
Contact data opvragen: Rijkswaterstaat Servicedesk data Bezoekadres: Derde Werelddreef 1 2622 HA Delft Postadres: Postbus 5023 2600 GA Delft Telefoon: +31 152 757 700 Email: servicedesk-data@rws.nl
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten
Inwinnende instantie: