MONEOS datafiches

S-DS-N-004 - Vissen

Parameters/methoden in dataportaal

(Parameternr) Parameternaam Eenheid  
(2479) Biomassa vis per bevist oppervlak en per lengteklasse in kg/ha kg/ha
(2480) Aantal vissen per bevist oppervlak en per lengteklasse in #/ha #/ha
(2482) Biomassa vis per bevist oppervlak in kg/ha kg/ha
(2483) Aantal vissen per bevist oppervlak in #/ha #/ha
(2484) Totale aanlandingen in kg per soort en per jaar in Nederlandse havens kg/jaar
(2485) Aantal vissen per lengteklasse en per trek in # #