MONEOS datafiches

S-DS-N-004 - Vissen

Beschrijving: Monitoring van de visbestanden. Gemonitord worden bodemvis (via het programma DFS - Demersal Fish Survey) en pelagische vis. Bij de DFS worden ook epi- en hyperbenthos geinventariseerd. Visserij gegevens - aanlandingen: commerciële visserijgegevens uit kwadrant 31F3 en 31F4
Planning metingen: DFS: 2x per jaar Pelagische vis: mei en september
Uitvoerende organisatie: IMARES
Conctact:
Opmerkingen:
Contact projectgroep:
Contact inhoudelijk:
Contact landelijk:
Contact data opvragen:
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten
Inwinnende instantie: