MONEOS datafiches

S-HD-V-001 - Waterstanden - Getij

Parameters/methoden in dataportaal

(Parameternr) Parameternaam Eenheid  
(5385) Waterhoogte in m TAW m TAW
(9689) Waterhoogte met beperkte getijdenwerking in m TAW m TAW