MONEOS datafiches

S-HD-V-001 - Waterstanden - Getij

Beschrijving: In het Schelde-estuarium worden op 27 locaties continu de waterstanden gemeten (telemetrie).
Planning metingen: Continue meting
Uitvoerende organisatie: WL - Waterbouwkundig Laboratorium Hydrologisch Informatie Centrum
Conctact: hic@vlaanderen.be
Opmerkingen:
Contact projectgroep:
Contact inhoudelijk:
Contact landelijk:
Contact data opvragen:
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten
Inwinnende instantie:   WD, DZL