MONEOS datafiches

S-MD-V-004c - Bodemsamenstelling - Ingreepgegevens

Parameters/methoden in dataportaal

(Parameternr) Parameternaam Eenheid  
(1) Acenafteen in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(4) Acenaftyleen in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(7) Aldrin in µg/kg ds in Waterbodem µg/kg ds
(19) Aluminium, totaal in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(31) Anthraceen in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(42) Arseen, totaal in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(71) Benzeen in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(77) Benzo(a)anthraceen in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(85) Benzo(a)pyreen (b) in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(92) Benzo(b)fluorantheen (b) in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(100) Benzo(g,h,i)peryleen (b) in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(109) Benzo(k)fluorantheen (b) in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(162) Cadmium, totaal in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(183) Chloorbenzeen in µg/kg ds in Waterbodem µg/kg ds
(189) cis-Chloordaan in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(191) trans-Chloordaan in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(262) Chroom, totaal in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(265) Chryseen in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(283) Cyaniden, totaal in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(310) Dibenzo(a,h)anthraceen in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(324) Dibutyltin in µgSn/kg ds in Waterbodem µgSn/kg ds
(337) 1,2-Dichloorbenzeen in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(339) 1,3-Dichloorbenzeen in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(341) 1,4-Dichloorbenzeen in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(351) pp'Dichloordifenyltrichloorethaan in µg/kg ds in Waterbodem µg/kg ds
(356) 1,1-Dichloorethaan in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(358) 1,2-Dichloorethaan in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(361) cis-1,2-Dichlooretheen in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(363) trans-1,2-Dichlooretheen in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(375) Dichloormethaan in µg/kg ds in Waterbodem µg/kg ds
(401) op'Dichloordifenyldichloorethaan in µg/kg ds in Waterbodem µg/kg ds
(403) pp'Dichloordifenyldichloorethaan in µg/kg ds in Waterbodem µg/kg ds
(406) op'Dichloordifenyldichlooretheen in µg/kg ds in Waterbodem µg/kg ds
(407) pp'Dichloordifenyldichlooretheen in µg/kg ds in Waterbodem µg/kg ds
(408) op'Dichloordifenyltrichloorethaan in µg/kg ds in Waterbodem µg/kg ds
(414) Dieldrin in µg/kg ds in Waterbodem µg/kg ds
(421) Difenyltin in µgSn/kg ds in Waterbodem µgSn/kg ds
(468) alfa-Endosulfan in µg/kg ds in Waterbodem µg/kg ds
(470) Beta-Endosulfan in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg
(472) Endosulfan, sulfaat in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg
(476) Endrin in µg/kg ds in Waterbodem µg/kg ds
(489) Ethylbenzeen in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(501) Fenantreen in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(520) Fluorantheen (b) in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(523) Fluoreen in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(560) Heptachloor in µg/kg ds in Waterbodem µg/kg ds
(564) 2,2',3,4,4',5,5'-Heptachloorbifenyl (PCB180) in µg/kg ds in Waterbodem µg/kg ds
(577) cis-Heptachloorepoxyde in µg/kg ds in Waterbodem µg/kg ds
(579) trans-Heptachloorepoxyde in µg/kg ds in Waterbodem µg/kg ds
(589) 2,2',3,4,4',5'-Hexachloorbifenyl (PCB138) in µg/kg ds in Waterbodem µg/kg ds
(590) 2,2',4,4',5,5'-Hexachloorbifenyl (PCB153) in µg/kg ds in Waterbodem µg/kg ds
(600) Hexachloorbutadieen in µg/kg ds in Waterbodem µg/kg ds
(603) alfa-Hexachloorcyclohexaan in µg/kg ds in Waterbodem µg/kg ds
(606) beta-Hexachloorcyclohexaan in µg/kg ds in Waterbodem µg/kg ds
(608) Delta-Hexachloorcyclohexaan (Lindaan) in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg
(612) gamma-Hexachloorcyclohexaan in µg/kg ds in Waterbodem µg/kg ds
(630) Indeno(1,2,3-cd)pyreen (b) in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(656) Kalk en organische stof in % in Waterbodem %
(672) Organische koolstof, totaal in gC/kg ds in Waterbodem gC/kg ds
(677) Apolaire koolwaterstoffen in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(679) Apolaire koolwaterstoffen, fractie C10-C12 in % in sediment %
(680) Apolaire koolwaterstoffen, fractie C12-C20 in % in sediment %
(681) Apolaire koolwaterstoffen, fractie C20-C30 in % in sediment %
(682) Apolaire koolwaterstoffen, fractie C30-C40 in % in sediment %
(689) Koper, totaal in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(691) Korrelgrootte distributie <16µm in % in Waterbodem %
(692) Korrelgrootte distributie <2µm in % in Waterbodem %
(693) Korrelgrootte distributie <2µm, totaal in % in Waterbodem %
(697) Korrelgrootte distributie <63µm in % in Waterbodem %
(699) Korrelgrootte distributie >2µm en <63µm in % in Waterbodem %
(701) Korrelgrootte distributie >63µm in % in Waterbodem %
(733) Kwik, totaal in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(745) Lood, totaal in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(779) Methyl-tert.butylether in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(800) Monobutyltin in µgSn/kg ds in Waterbodem µgSn/kg ds
(813) Naftaleen in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(826) Nikkel, totaal in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(864) Extraheerbare organohalogenen in mgCl/kg ds in Waterbodem mgCl/kg ds
(916) Pentachloorbenzeen in µg/kg ds in Waterbodem µg/kg ds
(918) 2,2',4,5,5'-Pentachloorbifenyl (PCB101) in µg/kg ds in Waterbodem µg/kg ds
(919) 2,3',4,4',5-Pentachloorbifenyl (PCB118) in µg/kg ds in Waterbodem µg/kg ds
(941) Organochloorpesticiden in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg
(959) Polyaromatische KWS (6 Borneff) in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(963) Polychloorbifenyl (PCB) in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg
(988) Pyreen in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(1030) Styreen in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(1055) Tetrabutyltin in µgSn/kg ds in Waterbodem µgSn/kg ds
(1057) 1,2,3,4-Tetrachloorbenzeen in µg/kg ds in Waterbodem µg/kg ds
(1066) 2,2',5,5'-Tetrachloorbifenyl (PCB52) in µg/kg ds in Waterbodem µg/kg ds
(1076) Tetrachlooretheen in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(1077) Tetrachloorethyleen extrah.apol.stoffen in mg/kg drooggewicht in waterbodem mg/kg
(1085) Tetrachloormethaan in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(1104) Tolueen in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(1113) Tributyltin in µgSn/kg ds in Waterbodem µgSn/kg ds
(1118) 1,2,3-Trichloorbenzeen in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(1120) 1,2,4-Trichloorbenzeen in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(1122) 1,3,5-Trichloorbenzeen in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(1127) 2,4,4'-Trichloorbifenyl (PCB28) in µg/kg ds in Waterbodem µg/kg ds
(1136) 1,1,1-Trichloorethaan in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(1139) 1,1,2-Trichloorethaan in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(1143) Trichlooretheen in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(1155) Trichloormethaan in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(1163) Trifenyltin in µgSn/kg ds in Waterbodem µgSn/kg ds
(1187) ortho-Xyleen in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(1190) Xylenen (m+p) in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(1204) Zink, totaal in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(1208) pH (KCl) in - in Waterbodem -
(1740) Calcium, totaal in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(1827) Hexachloorbenzeen in µg/kg ds in Waterbodem µg/kg ds
(1834) Ijzer, totaal in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(1842) Kalium, totaal in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(1844) Kobalt, totaal in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(1869) Magnesium, totaal in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(1872) Mangaan, totaal in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(1895) Natrium, totaal in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(1919) Korrelgroottefractie tot 32 um in % drooggewicht in Bodem/Sediment %
(1921) Korrelgroottefractie tot 4 um in % drooggewicht in Bodem/Sediment %
(1927) Korrelgroottefractie tot 8 um in % drooggewicht in Bodem/Sediment %
(2423) Droogrest in % in Waterbodem %
(3555) Tin, totaal in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(3557) Stikstof, totaal in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(3558) Seleen, totaal in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(3560) Fosfor, totaal in mgP/kg ds in Waterbodem mgP/kg ds
(3562) Dichloordifenyldichloorethaan in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg
(3563) Dichloordifenyldichlooretheen in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg
(3564) Dichloordifenyltrichloorethaan in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg
(3565) Dichloordifenyltrichloorethaan (6) in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg
(3566) Polyaromatische KWS (10) in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(3567) Polyaromatische KWS (16) in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(3597) 2,4-Dichloorfenol in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(3603) Pentachloorfenol in mg/kg drooggewicht in Sediment mg/kg
(3677) Apolaire koolwaterstoffen, fractie C10-C12 in % in sediment mg/kg ds
(3678) Apolaire koolwaterstoffen, fractie C12-C20 in % in sediment mg/kg ds
(3679) Apolaire koolwaterstoffen, fractie C20-C30 in % in sediment mg/kg ds
(3680) Apolaire koolwaterstoffen, fractie C30-C40 in % in sediment mg/kg ds
(5458) Som 1,2,3,5- en 1,2,4,5-tetrachloorbenzeen in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg