MONEOS datafiches

S-MD-V-004c - Bodemsamenstelling - Ingreepgegevens

Beschrijving: Bodemsamenstelling van het sediment aanwezig op de verschillende baggerlokaties in de Westerschelde en de Zeeschelde
Planning metingen: Jaarlijks in het voorjaar
Uitvoerende organisatie: WL - Waterbouwkundig Laboratorium - Hydrologisch Informatie Centrum Vlaamse Milieu Maatschappij
Conctact: hic@vlaanderen.be
Opmerkingen:
Contact projectgroep:
Contact inhoudelijk:
Contact landelijk:
Contact data opvragen:
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten
Inwinnende instantie: