MONEOS datafiches

S-FC-V-008 - pH - Periodiek

Parameters/methoden in dataportaal

(Parameternr) Parameternaam Eenheid  
(1206) Zuurgraad (pH) in de waterkolom DIMSLS
(1207) pH in - in Waterbodem -
(1208) pH (KCl) in - in Waterbodem -
(1281) Alkaliniteit met methyloranje in meq/L in Oppervlaktewater meq/L