MONEOS datafiches

S-FC-V-008 - pH - Periodiek

Beschrijving: Elke vier weken (in de winterperiode; oktober tot maart) en elke twee weken (in de zomerperiode; april tot september) vinden getijonafhankelijk langsvaarten plaats van de grens tot Temse, van Walem tot Baasrode en van Dendermonde tot Melle (OMES Hierbij worden op een aantal vaste plaatsen met multi-parametertoestellen verschillende parameters gemeten. De bounderies worden in dezelfde dagen bemonsterd. Tevens werden door het WL tot eind 2016 ook driemaandelijks getijafhankelijke vaarten uitgevoerd (tijdens kentering hoog water en kentering LW). Hierbij worden op een aantal vaste plaatsen met multi-parametertoestellen verschillende parameters gemeten
Planning metingen: 4-wekelijkse getij-onafhankelijke vaarten tijdens de wintermaanden (oktober tot maart) (OMES) 2-wekelijkse getij-onafhankelijke vaarten tijdens de zomermaanden (april tot september) (OMES) Driemaandelijks (WL)
Uitvoerende organisatie: Vlaamse Milieumaatschappij – UA De Vlaamse Waterweg, afdeling Zeeschelde OMES, coördinator:UA
Conctact: hic@vlaanderen.be, regio.centraal@vlaamsewaterweg.be
Opmerkingen:
Contact projectgroep:
Contact inhoudelijk:
Contact landelijk:
Contact data opvragen:
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten
Inwinnende instantie: