MONEOS datafiches

S-FC-V-008 - pH - Periodiek

Beschrijving: Tijdens de maandelijske monitoring vinden getijonafhankelijk langsvaarten plaats van de grens tot Temse, van Walem tot Baasrode en van Dendermonde tot Melle (OMES). Hierbij worden op een aantal vaste plaatsen met multi-parametertoestellen verschillende parameters gemeten. De bounderies worden in dezelfde dagen bemonsterd.
Planning metingen: Maandelijks vaart getij-onafhankelijk; 4 “13uursmetingen” estuarium 2-wekelijkse getij-onafhankelijke vaarten tijdens de zomermaanden (april tot september) (OMES) Driemaandelijks (WL)
Uitvoerende organisatie: De Vlaamse Waterweg, afdeling Zeeschelde OMES, coördinator: Universiteit Antwerpen-ECOSPHERE De Vlaamse Waterweg, afdeling Zeeschelde OMES, coördinator:UA
Conctact: regio.centraal@vlaamsewaterweg.be
Opmerkingen:
Contact projectgroep: Piet Thys
Contact inhoudelijk:
Contact landelijk:
Contact data opvragen: VLIZ
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten
Inwinnende instantie: