MONEOS datafiches

S-FC-V-015 - Zware metalen in sediment

Parameters/methoden in dataportaal

(Parameternr) Parameternaam Eenheid  
(1) Acenafteen in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(4) Acenaftyleen in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(7) Aldrin in µg/kg ds in Waterbodem µg/kg ds
(31) Anthraceen in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(42) Arseen, totaal in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(49) Azinfos-ethyl in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(51) Azinfos-methyl in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(57) 2,2',4,4',6-Pentabroomdifenyl ether (BDE100) in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg
(58) 2,2',4,4',5,5'-Hexabroomdifenyl ether (BDE153) in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg
(59) 2,2',4,4',5,6'-Hexabroomdifenyl ether (BDE154) in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg
(61) 2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-Decabroomdifenyl ether (BDE209) in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg
(62) 2,4,4'-Tribroomdifenyl ether (BDE28) in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg
(63) 2,2',4,4'-Tetrabroomdifenyl ether (BDE47) in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg
(64) 2,3',4,4'-Tetrabroomdifenyl ether (BDE66) in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg
(65) 2,2',3,4,4'-Pentabroomdifenyl ether (BDE85) in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg
(67) 2,2',4,4',5-Pentabroomdifenyl ether (BDE99) in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg
(71) Benzeen in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(77) Benzo(a)anthraceen in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(85) Benzo(a)pyreen (b) in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(92) Benzo(b)fluorantheen (b) in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(97) Benzo(e)pyreen in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(100) Benzo(g,h,i)peryleen (b) in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(109) Benzo(k)fluorantheen (b) in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(131) Biotische index (10-0) in - in sediment DIMSLS
(134) Broomfos-ethyl in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(136) Broomfos-methyl in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(139) Broombenzeen in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(141) Broomchloormethaan (Halon 1011) in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(143) Broomdichloormethaan in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(147) Butylbenzeen, normaal ( n-Butylbenzeen)in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(149) Butylbenzeen, secundair ( s-Butylbenzeen)in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(151) Butylbenzeen, tertiair ( t-Butylbenzeen)in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(162) Cadmium, totaal in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(183) Chloorbenzeen in µg/kg ds in Waterbodem µg/kg ds
(189) cis-Chloordaan in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(191) trans-Chloordaan in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(222) 3-Chloorpropeen (Allylchloride) in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(224) 2-Chloortolueen in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(226) 3-Chloortolueen in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(228) 4-Chloortolueen in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(251) Chlorpyrifos-ethyl in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(253) Chlorpyrifos-methyl in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(262) Chroom, totaal in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(265) Chryseen in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(274) Geleidbaarheid ter plaatse in µS/cm in Waterbodem µS/cm
(283) Cyaniden, totaal in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(308) Diazinon in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(316) Dibroomchloormethaan in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(319) 1,2-Dibroomethaan (Ethyleendibromide) in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(322) Dibroommethaan in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(324) Dibutyltin in µgSn/kg ds in Waterbodem µgSn/kg ds
(337) 1,2-Dichloorbenzeen in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(339) 1,3-Dichloorbenzeen in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(341) 1,4-Dichloorbenzeen in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(351) pp'Dichloordifenyltrichloorethaan in µg/kg ds in Waterbodem µg/kg ds
(353) 4,4'-Dichloordifenyldichlooretheen (pp'Dichloordifenyldichlooretheen) in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg
(356) 1,1-Dichloorethaan in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(358) 1,2-Dichloorethaan in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(361) cis-1,2-Dichlooretheen in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(363) trans-1,2-Dichlooretheen in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(375) Dichloormethaan in µg/kg ds in Waterbodem µg/kg ds
(385) 1,2-Dichloorpropaan (Propyleendichloride) in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(387) 1,3-Dichloorpropaan (Propyleendichloride) in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(392) 1,3-Dichloorpropeen (cis) (Dichloorprop(yl)een) in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(394) 1,3-Dichloorpropeen (trans) (Dichloorprop(yl)een) in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(396) 2,3-Dichloorpropeen in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(399) Dichloorvos in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(401) op'Dichloordifenyldichloorethaan in µg/kg ds in Waterbodem µg/kg ds
(403) pp'Dichloordifenyldichloorethaan in µg/kg ds in Waterbodem µg/kg ds
(404) 2,4'-Dichloordifenyldichlooretheen (op'Dichloordifenyldichlooretheen) in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg
(408) op'Dichloordifenyltrichloorethaan in µg/kg ds in Waterbodem µg/kg ds
(414) Dieldrin in µg/kg ds in Waterbodem µg/kg ds
(421) Difenyltin in µgSn/kg ds in Waterbodem µgSn/kg ds
(429) Dimethoaat in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(468) alfa-Endosulfan in µg/kg ds in Waterbodem µg/kg ds
(472) Endosulfan, sulfaat in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg
(476) Endrin in µg/kg ds in Waterbodem µg/kg ds
(489) Ethylbenzeen in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(501) Fenantreen in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(506) Fenitrothion in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(514) Fenthion in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(520) Fluorantheen (b) in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(523) Fluoreen in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(546) Fosfor in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(559) N Heptaan in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(560) Heptachloor in µg/kg ds in Waterbodem µg/kg ds
(562) 2,2',3,3',4,4',5-Heptachloorbifenyl (PCB170) in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg
(564) 2,2',3,4,4',5,5'-Heptachloorbifenyl (PCB180) in µg/kg ds in Waterbodem µg/kg ds
(577) cis-Heptachloorepoxyde in µg/kg ds in Waterbodem µg/kg ds
(579) trans-Heptachloorepoxyde in µg/kg ds in Waterbodem µg/kg ds
(584) N Hexaan in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(585) Hexabroomcyclododecaan in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg
(589) 2,2',3,4,4',5'-Hexachloorbifenyl (PCB138) in µg/kg ds in Waterbodem µg/kg ds
(590) 2,2',4,4',5,5'-Hexachloorbifenyl (PCB153) in µg/kg ds in Waterbodem µg/kg ds
(591) 3,3',4,4',5,5'-Hexachloorbifenyl (PCB169) in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg
(600) Hexachloorbutadieen in µg/kg ds in Waterbodem µg/kg ds
(603) alfa-Hexachloorcyclohexaan in µg/kg ds in Waterbodem µg/kg ds
(606) beta-Hexachloorcyclohexaan in µg/kg ds in Waterbodem µg/kg ds
(610) Epsilon-Hexachloorcyclohexaan (Lindaan) in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg
(612) gamma-Hexachloorcyclohexaan in µg/kg ds in Waterbodem µg/kg ds
(613) Hexachloorethaan in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(630) Indeno(1,2,3-cd)pyreen (b) in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(635) Isodrin in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg
(639) Isopropylbenzeen (Cumeen) in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(644) Isopropyltolueen, para (4-Cymeen) in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(656) Kalk en organische stof in % in Waterbodem %
(672) Organische koolstof, totaal in gC/kg ds in Waterbodem gC/kg ds
(677) Apolaire koolwaterstoffen in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(679) Apolaire koolwaterstoffen, fractie C10-C12 in % in sediment %
(680) Apolaire koolwaterstoffen, fractie C12-C20 in % in sediment %
(681) Apolaire koolwaterstoffen, fractie C20-C30 in % in sediment %
(682) Apolaire koolwaterstoffen, fractie C30-C40 in % in sediment %
(689) Koper, totaal in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(691) Korrelgrootte distributie <16µm in % in Waterbodem %
(692) Korrelgrootte distributie <2µm in % in Waterbodem %
(693) Korrelgrootte distributie <2µm, totaal in % in Waterbodem %
(696) Korrelgrootte distributie <50µm in % in Waterbodem %
(697) Korrelgrootte distributie <63µm in % in Waterbodem %
(699) Korrelgrootte distributie >2µm en <63µm in % in Waterbodem %
(701) Korrelgrootte distributie >63µm in % in Waterbodem %
(733) Kwik, totaal in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(745) Lood, totaal in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(752) Malathion in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(771) Methidathion in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(774) Methoxychloor in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg
(779) Methyl-tert.butylether in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(794) Mevinfos in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(800) Monobutyltin in µgSn/kg ds in Waterbodem µgSn/kg ds
(803) Monofenyltin in ug/kg Uitgedrukt in Tin / drooggewicht in sediment ug/kg
(813) Naftaleen in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(826) Nikkel, totaal in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(839) N Octaan in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(859) Organische stof in % in sediment %
(864) Extraheerbare organohalogenen in mgCl/kg ds in Waterbodem mgCl/kg ds
(876) Parathion-ethyl in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(878) Parathion-methyl in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(916) Pentachloorbenzeen in µg/kg ds in Waterbodem µg/kg ds
(918) 2,2',4,5,5'-Pentachloorbifenyl (PCB101) in µg/kg ds in Waterbodem µg/kg ds
(919) 2,3',4,4',5-Pentachloorbifenyl (PCB118) in µg/kg ds in Waterbodem µg/kg ds
(925) Pentachloornitrobenzeen in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg
(939) Peryleen in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(941) Organochloorpesticiden in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg
(952) Pirimifos-methyl in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(959) Polyaromatische KWS (6 Borneff) in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(963) Polychloorbifenyl (PCB) in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg
(976) Propylbenzeen in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(988) Pyreen in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(1018) Kjeldahl stikstof in mg/kg Uitgedrukt in Stikstof / drooggewicht in sediment mg/kg
(1023) Stikstof in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(1030) Styreen in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(1042) Telodrin in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg
(1044) Temperatuur in graden celcius in sediment graden celcius
(1054) Tetrabroombisfenol-A in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg
(1055) Tetrabutyltin in µgSn/kg ds in Waterbodem µgSn/kg ds
(1057) 1,2,3,4-Tetrachloorbenzeen in µg/kg ds in Waterbodem µg/kg ds
(1059) 1,2,3,5-Tetrachloorbenzeen in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg
(1061) 1,2,4,5-Tetrachloorbenzeen in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg
(1064) 2,2',4,5'-Tetrachloorbifenyl (PCB49) in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg
(1066) 2,2',5,5'-Tetrachloorbifenyl (PCB52) in µg/kg ds in Waterbodem µg/kg ds
(1072) 1,1,1,2-Tetrachloorethaan in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(1076) Tetrachlooretheen in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(1077) Tetrachloorethyleen extrah.apol.stoffen in mg/kg drooggewicht in waterbodem mg/kg
(1085) Tetrachloormethaan in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(1086) 2,3,4,5-Tetrachloornitrobenzeen in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg
(1088) 2,3,5,6-Tetrachloornitrobenzeen (Tecnazeen) in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg
(1104) Tolueen in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(1109) Tribroommethaan (broomform) in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(1113) Tributyltin in µgSn/kg ds in Waterbodem µgSn/kg ds
(1118) 1,2,3-Trichloorbenzeen in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(1120) 1,2,4-Trichloorbenzeen in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(1122) 1,3,5-Trichloorbenzeen in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(1127) 2,4,4'-Trichloorbifenyl (PCB28) in µg/kg ds in Waterbodem µg/kg ds
(1128) 2,4',5-Trichloorbifenyl (PCB31) in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg
(1136) 1,1,1-Trichloorethaan in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(1139) 1,1,2-Trichloorethaan in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(1143) Trichlooretheen in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(1155) Trichloormethaan in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(1156) 1,2,3-Trichloorpropaan in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(1163) Trifenyltin in µgSn/kg ds in Waterbodem µgSn/kg ds
(1171) 1,2,4-Trimethylbenzeen (Pseudocumeen) in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(1173) 1,3,5-Trimethylbenzeen in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(1182) Chlooretheen (Vinylchloride) in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(1185) Vluchtige stof in % in Waterbodem %
(1187) ortho-Xyleen in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(1190) Xylenen (m+p) in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(1204) Zink, totaal in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(1208) pH (KCl) in - in Waterbodem -
(1327) Dibenzo(a,h)antraceen in mg/kg drooggewicht in waterbodem mg/kg
(1700) Aluminium in mg/kg drooggewicht in Bodem/Sediment mg/kg
(1740) Calcium, totaal in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(1827) Hexachloorbenzeen in µg/kg ds in Waterbodem µg/kg ds
(1834) Ijzer, totaal in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(1842) Kalium, totaal in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(1844) Kobalt, totaal in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(1869) Magnesium, totaal in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(1872) Mangaan, totaal in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(1895) Natrium, totaal in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(1944) Selenium in mg/kg drooggewicht in Bodem/Sediment mg/kg
(1988) Tin in mg/kg drooggewicht in Bodem/Sediment mg/kg
(2011) Uranium in mg/kg drooggewicht in Bodem/Sediment mg/kg
(2015) Vanadium in mg/kg drooggewicht in Bodem/Sediment mg/kg
(2411) Zuurstof in % in sediment %
(2412) Zuurstof in mg/l in sediment mg/l
(2420) Lengte in m in Waterbodem m
(2423) Droogrest in % in Waterbodem %
(2426) Breedte in m in Waterbodem m
(2436) Dikte in cm in Waterbodem cm
(2588) Cyaniden, vrij in µg/kg ds in Waterbodem µg/kg ds
(4721) 2,2',3,4,4',5',6'-Heptabroomdifenyl ether (BDE183) in ug/g drooggewicht in sediment ug/g