MONEOS datafiches

S-FC-V-015 - Zware metalen in sediment

Beschrijving: Kwaliteitbepaling van het zwevende stof: gebruik van principe Emmie : centrifugeren van water met zwevende partikels.
Planning metingen: Meting 1x om de 3 jaar, samen met het meetnet waterbodems
Uitvoerende organisatie: Vlaamse milieumaatschappij
Conctact:
Opmerkingen:
Contact projectgroep:
Contact inhoudelijk:
Contact landelijk:
Contact data opvragen:
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten
Inwinnende instantie: