MONEOS datafiches

S-FC-V-017 - Waterbodemkwaliteit Triade

Parameters/methoden in dataportaal

(Parameternr) Parameternaam Eenheid  
(470) Beta-Endosulfan in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(472) Endosulfansulfaat in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(608) Delta-Hexachloorcyclohexaan in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(963) Polychloorbifenyl (PCB), totaal in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(1333) Triade Biologie Eindklasse in waterbodem -
(1334) Triade Ecotoxicologie Eindklasse in waterbodem -
(1335) Triade Eindklasse in waterbodem -
(1336) Triade Fysico Chemie Eindklasse in waterbodem -
(1337) Vlarea bodem klasse in waterbodem -
(1338) Vlarea bouwstof klasse in waterbodem -
(3617) Fytotox, kieminhibitie in % in waterbodem %
(5394) Trifenyltin in ugSn/kg ds in waterbodem ugSn/kg ds
(5395) Acenafteen in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(5396) Benzo(k)fluorantheen in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(5397) 2,2',3,4,4',5,5'-Heptachloorbifenyl (PCB180) in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(5399) Aldrin in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(5400) 2,2',3,4,4',5',6-Heptabroomdifenylether (BDE183) in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(5401) 2,2',4,4'-Tetrabroomdifenylether (BDE47) in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(5403) Apolaire koolwaterstoffen in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(5404) 2,2',4,5,5'-Pentachloorbifenyl (PCB101) in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(5405) Anthraceen in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(5408) Fosfor, totaal in mgP/kg ds in waterbodem mgP/kg ds
(5409) Trichloormethaan in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(5411) Fluoreen in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(5412) beta-Hexachloorcyclohexaan in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(5414) 2,2',3,4,4',5'-Hexachloorbifenyl (PCB138) in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(5415) ortho-Xyleen in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(5416) Pentachloorbenzeen in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(5418) Cyaniden, totaal in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(5419) Benzo(a)anthraceen in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(5420) alfa-Endosulfan in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(5421) Benzo(b)fluorantheen in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(5422) 2,4,4'-Trichloorbifenyl (PCB28) in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(5424) 2,3',4,4'-Tetrabroomdifenylether (BDE66) in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(5425) 2,4'-Dichloordifenyltrichloorethaan (op'Dichloordifenyltrichloorethaan) in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(5426) Chryseen in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(5428) Benzo(a)pyreen in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(5429) 1,1,1-Trichloorethaan in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(5431) Fenantreen in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(5433) 1,2-Dichloorbenzeen in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(5434) Endrin in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(5435) 2,2',4,4',5,5'-Hexachloorbifenyl (PCB153) in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(5436) Indeno(1,2,3-cd)pyreen in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(5437) cis-Chloordaan in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(5438) 2,2',4,5'-Tetrachloorbifenyl (PCB49) in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(5439) Organische koolstof, totaal in gC/kg ds in waterbodem gC/kg ds
(5441) Tributyltin in ugSn/kg ds in waterbodem ugSn/kg ds
(5442) Methyl-tert.butylether in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(5443) Tolueen in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(5444) 2,2',3,3',4,4',5-Heptachloorbifenyl (PCB170) in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(5445) Dibutyltin in ugSn/kg ds in waterbodem ugSn/kg ds
(5446) alfa-Hexachloorcyclohexaan in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(5447) Tetrachloorethyleen extrah.apol.stoffen in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(5448) 4,4-Dichloordifenyldichlooretheen (pp'-Dichloordifenyldichlooretheen) in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(5450) Styreen in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(5451) Decabroomdifenylether (BDE209) in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(5452) 2,2',5,5'-Tetrachloorbifenyl (PCB52) in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(5454) 2,4'-Dichloordifenyldichloorethaan (op'Dichloordifenyldichloorethaan) in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(5455) Fluorantheen in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(5456) Tetrabroombisfenol-A in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(5457) Extraheerbare organohalogenen in mgCl/kg ds in waterbodem mgCl/kg ds
(5473) 2,2',4,4',6-Pentabroomdifenylether (BDE100) in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(5475) 2,3',4,4',5-Pentachloorbifenyl (PCB118) in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(5476) Benzo(g,h,i)peryleen in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(5479) Hexachloorbutadieen in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(5526) Dibenzo(a,h)anthraceen in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(5552) Benzeen in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(6972) trans-Chloordaan in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(9314) Ethylbenzeen in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(9316) 2,2',3,4,4'-Pentabroomdifenylether (BDE85) in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(9317) 2,2',4,4',5-Pentabroomdifenylether (BDE99) in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(9318) Pyreen in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(9320) Acenaftyleen in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(9322) 2,2',4,4',5,6'-Hexabroomdifenylether (BDE154) in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(9325) gamma-Hexachloorcyclohexaan in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(9328) Heptachloor in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(9330) Perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(9331) Monobutyltin in ugSn/kg ds in waterbodem ugSn/kg ds
(9332) Hexachloorbenzeen in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(9333) 2,3,5,6-Tetrachloornitrobenzeen in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(9337) Tetrabutyltin in ugSn/kg ds in waterbodem ugSn/kg ds
(9338) 2,2',4,4',5,5'-Hexabroomdifenylether (BDE153) in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(9339) Naftaleen in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(9341) Dieldrin in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(9342) 2,4-Dichloordifenyldichlooretheen (op'-Dichloordifenyldichlooretheen) in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(9343) 2,4,4'-Tribroomdifenylether (BDE28) in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(9346) Xylenen (m+p) in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(9347) 1,2,3,5-Tetrachloorbenzeen in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(9349) 4,4'-Dichloordifenyltrichloorethaan (pp'Dichloordifenyltrichloorethaan) in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(9355) 2,4',5-Trichloorbifenyl (PCB31) in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(9360) Stikstof, totaal in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(9362) 1,2,3,4-Tetrachloorbenzeen in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(9364) 4,4'-Dichloordifenyldichloorethaan (pp'Dichloordifenyldichloorethaan) in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(9371) Isodrin in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(9373) Dichloormethaan in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(9376) cis-Heptachloorepoxyde in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(9377) trans-Heptachloorepoxyde in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(9378) Difenyltin in ugSn/kg ds in waterbodem ugSn/kg ds
(9379) Telodrin in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(9382) Trichlooretheen in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(9383) Hexabroomcyclododecaan in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(9385) Dicofol in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(9386) Monofenyltin in ugSn/kg ds in waterbodem ugSn/kg ds
(9391) Methoxychloor in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(9392) 1,2,3-Trichloorbenzeen in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(9393) 1,2,4-Trichloorbenzeen in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(9394) 1,2-Dichloorethaan in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(9395) Peryleen in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(9397) 1,1,2-Trichloorethaan in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(9399) 1,3,5-Trichloorbenzeen in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(9400) trans-1,2-Dichlooretheen in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(9401) 3,3',4,4',5,5'-Hexachloorbifenyl (PCB169) in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(9402) Tetrachloormethaan in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(9403) cis-1,2-Dichlooretheen in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(9404) 1,3-Dichloorbenzeen in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(9405) Benzo(e)pyreen in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(9407) Tetrachlooretheen in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(9408) Chloorbenzeen in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(9410) Dibroomchloormethaan in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(9411) 1,4-Dichloorbenzeen in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(9412) Dibroommethaan in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(9416) 2-Chloortolueen in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(9417) sec-Butylbenzeen in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(9418) 1,1,1,2-Tetrachloorethaan in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(9419) Broombenzeen in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(9421) Propylbenzeen in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(9423) trans-1,3-Dichloorpropeen in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(9424) Kjeldahlstikstof in mgN/kg ds in waterbodem mgN/kg ds
(9426) cis-1,3-Dichloorpropeen in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(9427) 1,2,3-Trichloorpropaan in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(9428) 3-Chloortolueen in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(9429) Hexachloorethaan in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(9430) 2,3,4,5-Tetrachloornitrobenzeen in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(9431) 1,3-Dichloorpropaan in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(9433) 1,3,5-Trimethylbenzeen in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(9434) 2,3-Dichloorpropeen in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(9435) n-Butylbenzeen in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(9436) para-Isopropyltolueen in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(9437) Tribroommethaan in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(9439) Isopropylbenzeen in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(9440) 3-Chloorpropeen in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(9441) tert-Butylbenzeen in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(9442) Broomchloormethaan in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(9443) 1,2-Dibroomethaan in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(9445) Pentachloornitrobenzeen in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(9455) 1,1-Dichloorethaan in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(9472) 1,2-Dichloorpropaan in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(9486) 1,2,4-Trimethylbenzeen in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(9490) 4-Chloortolueen in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(9493) 1,2,4,5-Tetrachloorbenzeen in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(9498) Broomdichloormethaan in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(9973) Fytotox, groei-inhibitie in % in waterbodem %
(13157) Bis-(2-ethylhexyl)-ftalaat in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(13174) Di-n-octylftalaat in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(13188) Di-n-butylftalaat in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(13194) Dimethylftalaat in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(13238) Dicyclohexylftalaat in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(13274) alfa-Hexabroomcyclododecaan in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(13297) gamma-Hexabroomcyclododecaan in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(13318) beta-Hexabroomcyclododecaan in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(13337) Butylbenzylftalaat in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(13362) Diethylftalaat in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(13365) Dipentylftalaat in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(13382) Di-isobutylftalaat in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(13463) 10:2 fluortelomeersulfonzuur (10:2 FTS) in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(13574) Vluchtige stof in % in waterbodem %
(13575) Temperatuur in graden celcius in waterbodem graden celcius
(13577) Korrelgrootte distributie <16um in % in waterbodem %
(13578) Korrelgrootte distributie <63um in % in waterbodem %
(13580) Thamnocephalus in EE in waterbodem EE
(13583) Cyaniden, vrij in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(13584) Breedte in m in waterbodem m
(13585) Hyalella in % in waterbodem %
(13586) Zuurgraad (pH) in waterbodem -
(13587) Geleidendbaarheid ter plaatse in us/cm in waterbodem uS/cm
(13589) Zuurstof, opgeloste in mg/l in waterbodem mg/l
(13590) Kalk en organische stof in % in waterbodem %
(13591) Lengte in m in waterbodem m
(13592) Ostracod in % in waterbodem %
(13593) Ostracod, groei-inhibitie in % in waterbodem %
(13594) Ostracod, st.dev. in waterbodem -
(13595) Selenastrum in EE in waterbodem EE
(13596) Apolaire koolwaterstoffen, fractie C10-C12 in % in waterbodem %
(13597) Apolaire koolwaterstoffen, fractie C12-C20 in % in waterbodem %
(13598) Zuurgraad (pH-KCl) in waterbodem -
(13599) Zuurstofverzadiging in % in waterbodem %
(13600) Korrelgrootte distributie <2um in % in waterbodem %
(13601) Biotische index (10-0) in - in waterbodem DIMSLS
(13602) Dikte in cm van waterbodem cm
(13603) Droogrest in % in waterbodem %
(13604) Hyalella st.dev. in waterbodem -
(13605) Korrelgrootte distributie <2um, totaal in % in waterbodem %
(13606) Korrelgrootte distributie <50um in % in waterbodem %
(13607) Korrelgrootte distributie >2um en <63um in % in waterbodem %
(13608) Korrelgrootte distributie >63um in % in waterbodem %
(13609) Apolaire koolwaterstoffen, fractie C20-C30 in % in waterbodem %
(13610) Apolaire koolwaterstoffen, fractie C30-C40 in % in waterbodem %
(13652) Som 1,2,3,5- en 1,2,4,5-tetrachloorbenzeen in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(13653) Korrelgrootte distributie <32um in % in waterbodem %
(13654) Korrelgrootte distributie <4um in % in waterbodem %
(13655) Korrelgrootte distributie <8um in % in waterbodem %
(13656) 2,3,3,3-tetrafluor-2(heptafluorpropoxy)propionzuur in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(13659) Som van 4 PFAS in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(13665) Perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS) in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(13666) Perfluorpentaanzuur (PFPeA) in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(13668) N-methylperfluorbutaansulfonamide (MePFBSA) in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(13669) Tetrachloorbenzenen in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(13671) N-ethylperfluoroctaan-1-sulfonamide (EtPFOSA) in ug/kg ds in waterbodem µg/kg ds
(13672) Perfluorbutaanzuur in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(13673) Perfluorbutaansulfonzuur (PFBS) in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(13674) Perfluorbutaansulfonamide (PFBSA) in ug/kg ds in waterbodem µg/kg ds
(13675) Vertakt perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(13678) Perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA) in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(13679) Perfluornonaanzuur (PFNA) in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(13680) Perfluornonaansulfonzuur (PFNS) in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(13682) Perfluorheptaanzuur (PFHpA) in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(13684) Lineair perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(13687) Organische stof in % in waterbodem %
(13695) Perfluordecaanzuur (PFDA) in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(13696) 8:2 fluortelomeerfosfaat diester (8:2 diPAP) in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(13697) Ammonium-4,8-dioxa-3H-perfluornonanoaat (ADONA) in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(13700) N-ethylperfluoroctaansulfonamidoazijnzuur in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(13701) Perfluoroctaansulfonamide (PFOSA) in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(13702) N-methylperfluorbutaansulfonamidoazijnzuur (MePFBSAA) in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(13703) N-methylperfluoroctaan-1-sulfonamide in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(13705) Som van de 43 PFAS in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(13706) Perfluortridecaanzuur (PFTrDA) in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(13710) Trichloorbenzenen in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(13712) Perfluordodecaanzuur (PFDoDA) in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(13714) 6:2/8:2 Fluortelomeerfosfaat diester in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(13716) Perfluor-1-tridecaansulfonzuur (PFTrS) in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(13718) Perfluortetradecaanzuur (PFTeDA) in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(13719) Perfluorhexaanzuur (PFHxA) in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(13720) 4:2 fluortelomeersulfonzuur (4:2 FTS) in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(13722) Vertakt perfluoroctaanzuur (PFOA) in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(13725) Perfluordodecaansulfonzuur in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(13726) Som van de 31 kwantificeerbare PFAS in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(13727) 6:2 fluortelomeerfosfaat diester (6:2 diPAP) in ug/kg ds in waterbodem µg/kg ds
(13729) Perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS) in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(13730) Lineair perfluoroctaanzuur (PFOA) in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(13733) N-methylperfluoroctaansulfonamidoazijnzuur (MePFOSAA) in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(13736) Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur (PFECHS) in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(13737) Perfluoroctaanzuur (PFOA) in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(13742) Perfluorundecaanzuur (PFUnDA) in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(13745) Som van de 9 indicatieve PFAS in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(13746) Perfluoroctadecaanzuur (PFODA) in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(13749) 8:2 fluortelomeersulfonzuur (8:2 FTS) in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(13750) Perfluordecaansulfonzuur (PFDS) in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(13754) Perfluorhexaansulfonamide (PFHxSA) in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(13755) Perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS) in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(13758) 6:2 fluortelomeersulfonzuur (6:2 FTS) in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(13765) Perfluor-1-undecaansulfonzuur (PFUnS) in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(13774) Totaal perfluorhexaansulfonzuur (lineair+vertakt) in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(13775) Polyaromatische KWS (10 Vrom) in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(13776) n-Octaan in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(13777) Vertakt N-ethylperfluoroctaansulfonamide in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(13779) Vertakt N-methylperfluoroctaansulfonamide in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(13780) Totaal perfluoroctaanzuur (lineair+vertakt) in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(13781) Totaal N-methylperfluoroctaansulfonamide (lineair+vertakt) in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(13782) Som van 34 PFAS + 6 PFAS + 3 PFAS in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(13783) Totaal N-ethylperfluoroctaansulfonamide (lineair+vertakt) in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(13784) Totaal perfluoroctaansulfonzuur (lineair+vertakt) in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(13785) Vertakt perfluoroctaansulfonamide in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(13786) Som van 34 PFAS + 6 PFAS in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(13787) Polyaromatische KWS (10 Bagger) in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(13789) Vertakt perfluorhexaansulfonzuur in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(13790) 4,8-dioxa-3H-perfluornonaanzuur in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(13792) Totaal perfluoroctaansulfonamide (lineair+vertakt) in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(13794) Vinylchloride in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(13795) Cyaniden, niet-chloor oxydeerbaar in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(13796) Som van 34 PFAS in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(13799) n-Hexaan in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(13801) Heptachloorepoxyde (cis+trans) in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(13802) 1,2,3-Trimethylbenzeen in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(13803) n-Heptaan in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds