MONEOS datafiches

S-FC-V-017 - Waterbodemkwaliteit Triade

Parameters/methoden in dataportaal

(Parameternr) Parameternaam Eenheid  
(619) Hyalella in % in sediment %
(620) Hyalella st.dev. in sediment -
(870) Ostracod in % in sediment %
(871) Ostracod, groei-inhibitie in % in sediment %
(872) Ostracod, st.dev. in sediment -
(1008) Selenastrum in EE in sediment EE
(1094) Thamnocephalus in EE in sediment EE
(1333) Triade Biologie Eindklasse in waterbodem -
(1334) Triade Ecotoxicologie Eindklasse in waterbodem -
(1335) Triade Eindklasse in waterbodem -
(1336) Triade Fysico Chemie Eindklasse in waterbodem -
(1337) Vlarea bodem klasse in waterbodem -
(1338) Vlarea bouwstof klasse in waterbodem -
(3617) Fytotox, kieminhibitie in % in waterbodem %
(5394) Trifenyltin in ugSn/kg ds in waterbodem ugSn/kg ds
(5395) Acenafteen in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(5396) Benzo(k)fluorantheen in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(5397) 2,2',3,4,4',5,5'-Heptachloorbifenyl (PCB180) in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(5399) Aldrin in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(5400) 2,2',3,4,4',5',6-Heptabroomdifenylether (BDE183) in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(5401) 2,2',4,4'-Tetrabroomdifenylether (BDE47) in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(5403) Apolaire koolwaterstoffen in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(5404) 2,2',4,5,5'-Pentachloorbifenyl (PCB101) in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(5405) Anthraceen in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(5408) Fosfor, totaal in mgP/kg ds in waterbodem mgP/kg ds
(5409) Trichloormethaan in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(5411) Fluoreen in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(5412) beta-Hexachloorcyclohexaan in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(5414) 2,2',3,4,4',5'-Hexachloorbifenyl (PCB138) in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(5415) ortho-Xyleen in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(5416) Pentachloorbenzeen in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(5418) Cyaniden, totaal in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(5419) Benzo(a)anthraceen in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(5420) alfa-Endosulfan in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(5421) Benzo(b)fluorantheen in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(5422) 2,4,4'-Trichloorbifenyl (PCB28) in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(5424) 2,3',4,4'-Tetrabroomdifenylether (BDE66) in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(5425) 2,4'-Dichloordifenyltrichloorethaan (op'Dichloordifenyltrichloorethaan) in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(5426) Chryseen in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(5428) Benzo(a)pyreen in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(5429) 1,1,1-Trichloorethaan in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(5431) Fenantreen in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(5433) 1,2-Dichloorbenzeen in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(5434) Endrin in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(5435) 2,2',4,4',5,5'-Hexachloorbifenyl (PCB153) in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(5436) Indeno(1,2,3-cd)pyreen in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(5437) cis-Chloordaan in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(5438) 2,2',4,5'-Tetrachloorbifenyl (PCB49) in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(5439) Organische koolstof, totaal in gC/kg ds in waterbodem gC/kg ds
(5441) Tributyltin in ugSn/kg ds in waterbodem ugSn/kg ds
(5442) Methyl-tert.butylether in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(5443) Tolueen in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(5444) 2,2',3,3',4,4',5-Heptachloorbifenyl (PCB170) in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(5445) Dibutyltin in ugSn/kg ds in waterbodem ugSn/kg ds
(5446) alfa-Hexachloorcyclohexaan in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(5447) Tetrachloorethyleen extrah.apol.stoffen in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(5448) 4,4-Dichloordifenyldichlooretheen (pp'-Dichloordifenyldichlooretheen) in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(5450) Styreen in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(5451) Decabroomdifenylether (BDE209) in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(5452) 2,2',5,5'-Tetrachloorbifenyl (PCB52) in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(5454) 2,4'-Dichloordifenyldichloorethaan (op'Dichloordifenyldichloorethaan) in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(5455) Fluorantheen in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(5456) Tetrabroombisfenol-A in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(5457) Extraheerbare organohalogenen in mgCl/kg ds in waterbodem mgCl/kg ds
(5473) 2,2',4,4',6-Pentabroomdifenylether (BDE100) in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(5475) 2,3',4,4',5-Pentachloorbifenyl (PCB118) in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(5476) Benzo(g,h,i)peryleen in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(5479) Hexachloorbutadieen in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(5526) Dibenzo(a,h)anthraceen in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(5552) Benzeen in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(6972) trans-Chloordaan in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(9314) Ethylbenzeen in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(9316) 2,2',3,4,4'-Pentabroomdifenylether (BDE85) in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(9317) 2,2',4,4',5-Pentabroomdifenylether (BDE99) in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(9318) Pyreen in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(9320) Acenaftyleen in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(9322) 2,2',4,4',5,6'-Hexabroomdifenylether (BDE154) in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(9325) gamma-Hexachloorcyclohexaan in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(9328) Heptachloor in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(9330) Perfluoroctaansulfonzuur in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(9331) Monobutyltin in ugSn/kg ds in waterbodem ugSn/kg ds
(9332) Hexachloorbenzeen in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(9333) 2,3,5,6-Tetrachloornitrobenzeen in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(9337) Tetrabutyltin in ugSn/kg ds in waterbodem ugSn/kg ds
(9338) 2,2',4,4',5,5'-Hexabroomdifenylether (BDE153) in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(9339) Naftaleen in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(9341) Dieldrin in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(9342) 2,4-Dichloordifenyldichlooretheen (op-Dichloordifenyldichlooretheen) in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(9343) 2,4,4'-Tribroomdifenylether (BDE28) in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(9346) Xylenen (m+p) in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(9347) 1,2,3,5-Tetrachloorbenzeen in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(9349) 4,4'-Dichloordifenyltrichloorethaan (pp'Dichloordifenyltrichloorethaan) in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(9355) 2,4',5-Trichloorbifenyl (PCB31) in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(9360) Stikstof, totaal in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(9362) 1,2,3,4-Tetrachloorbenzeen in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(9364) 4,4'-Dichloordifenyldichloorethaan (pp'Dichloordifenyldichloorethaan) in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(9371) Isodrin in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(9373) Dichloormethaan in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(9376) cis-Heptachloorepoxyde in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(9377) trans-Heptachloorepoxyde in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(9378) Difenyltin in ugSn/kg ds in waterbodem ugSn/kg ds
(9379) Telodrin in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(9382) Trichlooretheen in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(9383) Hexabroomcyclododecaan in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(9385) Dicofol in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(9386) Monofenyltin in ugSn/kg ds in waterbodem ugSn/kg ds
(9391) Methoxychloor in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(9392) 1,2,3-Trichloorbenzeen in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(9393) 1,2,4-Trichloorbenzeen in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(9394) 1,2-Dichloorethaan in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(9395) Peryleen in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(9397) 1,1,2-Trichloorethaan in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(9399) 1,3,5-Trichloorbenzeen in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(9400) trans-1,2-Dichlooretheen in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(9401) 3,3',4,4',5,5'-Hexachloorbifenyl (PCB169) in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(9402) Tetrachloormethaan in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(9403) cis-1,2-Dichlooretheen in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(9404) 1,3-Dichloorbenzeen in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(9405) Benzo(e)pyreen in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(9407) Tetrachlooretheen in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(9408) Chloorbenzeen in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(9410) Dibroomchloormethaan in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(9411) 1,4-Dichloorbenzeen in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(9412) Dibroommethaan in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(9416) 2-Chloortolueen in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(9417) sec-Butylbenzeen in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(9418) 1,1,1,2-Tetrachloorethaan in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(9419) Broombenzeen in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(9421) Propylbenzeen in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(9423) trans-1,3-Dichloorpropeen in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(9424) Kjeldahlstikstof in mgN/kg ds in waterbodem mgN/kg ds
(9426) cis-1,3-Dichloorpropeen in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(9427) 1,2,3-Trichloorpropaan in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(9428) 3-Chloortolueen in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(9429) Hexachloorethaan in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(9430) 2,3,4,5-Tetrachloornitrobenzeen in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(9431) 1,3-Dichloorpropaan in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(9433) 1,3,5-Trimethylbenzeen in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(9434) 2,3-Dichloorpropeen in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(9435) n-Butylbenzeen in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(9436) para-Isopropyltolueen in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(9437) Tribroommethaan in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(9439) Isopropylbenzeen in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(9440) 3-Chloorpropeen in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(9441) tert-Butylbenzeen in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(9442) Broomchloormethaan in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(9443) 1,2-Dibroomethaan in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(9445) Pentachloornitrobenzeen in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(9455) 1,1-Dichloorethaan in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(9472) 1,2-Dichloorpropaan in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(9486) 1,2,4-Trimethylbenzeen in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(9490) 4-Chloortolueen in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(9493) 1,2,4,5-Tetrachloorbenzeen in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(9498) Broomdichloormethaan in mg/kg ds in waterbodem mg/kg ds
(9973) Fytotox, groei-inhibitie in % in waterbodem %
(13157) Bis-(2-ethylhexyl)-ftalaat in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(13174) Di-n-octylftalaat in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(13188) Di-n-butylftalaat in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(13194) Dimethylftalaat in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(13238) Dicyclohexylftalaat in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(13274) alfa-Hexabroomcyclododecaan in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(13297) gamma-Hexabroomcyclododecaan in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(13318) beta-Hexabroomcyclododecaan in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(13337) Butylbenzylftalaat in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(13362) Diethylftalaat in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(13365) Dipentylftalaat in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(13382) Di-isobutylftalaat in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(13574) Vluchtige stof in % in waterbodem %
(13575) Temperatuur in graden celcius in waterbodem graden celcius
(13577) Korrelgrootte distributie <16um in % in waterbodem %
(13578) Korrelgrootte distributie <63um in % in waterbodem %
(13580) Thamnocephalus in EE in waterbodem EE
(13583) Cyaniden, vrij in ug/kg ds in waterbodem ug/kg ds
(13584) Breedte in m in waterbodem m
(13585) Hyalella in % in waterbodem %
(13586) Zuurgraad (pH) in waterbodem -
(13587) Geleidendheid ter plaatse in us/cm in waterbodem uS/cm
(13589) Zuurstof, opgeloste in mg/l in waterbodem mg/l
(13590) Kalk en organische stof in % in waterbodem %
(13591) Lengte in m in waterbodem m
(13592) Ostracod in % in waterbodem %
(13593) Ostracod, groei-inhibitie in % in waterbodem %
(13594) Ostracod, st.dev. in waterbodem -
(13595) Selenastrum in EE in waterbodem EE
(13596) Apolaire koolwaterstoffen, fractie C10-C12 in % in waterbodem %
(13597) Apolaire koolwaterstoffen, fractie C12-C20 in % in waterbodem %
(13598) Zuurgraad (pH-KCl) in waterbodem -
(13599) Zuurstofverzadiging in % in waterbodem %
(13600) Korrelgrootte distributie <2um in % in waterbodem %
(13601) Biotische index (10-0) in - in waterbodem DIMSLS
(13602) Dikte in cm van waterbodem cm
(13603) Droogrest in % van waterbodem %
(13604) Hyalella st.dev. in waterbodem -
(13605) Korrelgrootte distributie <2um, totaal in % in waterbodem %
(13606) Korrelgrootte distributie <50um in % in waterbodem %
(13607) Korrelgrootte distributie >2um en <63um in % in waterbodem %
(13608) Korrelgrootte distributie >63um in % in waterbodem %
(13609) Apolaire koolwaterstoffen, fractie C20-C30 in % in waterbodem %
(13610) Apolaire koolwaterstoffen, fractie C30-C40 in % in waterbodem %