MONEOS datafiches

S-FC-V-017 - Waterbodemkwaliteit Triade

Beschrijving: Bij de ecologische kwaliteitsbeoordeling van een waterbodem wordt simultaan de chemische, ecotoxicologische en biologische beoordeling nagegaan met de zogenaamde Triademethode. Elke component afzonderlijk geeft informatie over een specifiek aspect van de toestand van de waterbodem (aanwezigheid van bepaalde stoffen, potentiële effecten, actuele kwaliteit), maar iedere component afzonderlijk geeft onvoldoende informatie voor een integrale beoordeling van de waterbodemkwaliteit.
Planning metingen: Meting 1x om de 3 jaar vanaf 2010.
Uitvoerende organisatie: Vlaamse milieumaatschappij
Conctact:
Opmerkingen:
Contact projectgroep:
Contact inhoudelijk:
Contact landelijk:
Contact data opvragen:
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten
Inwinnende instantie: