MONEOS datafiches

S-FC-V-024 - DIC - POC - TC - DOC Periodiek

Parameters/methoden in dataportaal

(Parameternr) Parameternaam Eenheid  
(663) Opgelost organisch koolstof in mgC/l na filtratie in oppervlaktewater mgC/l
(674) Particulair organisch koolstof in mg/l particulair gebonden in oppervlaktewater mg/l
(675) Organische koolstof (niet vluchtig), totaal in mg/l in oppervlaktewater mg/l
(1283) Bicarbonaat in mg/l in oppervlaktewater mg/l
(1296) Koolstofdioxide in mg/l in oppervlaktewater mg/l
(1300) Opgelost anorganisch koolstof in mg/l na filtratie in oppervlaktewater mg/l
(1301) Opgelost totaal koolstof in mg/l na filtratie in oppervlaktewater mg/l
(1303) Partiƫle druk van koolstofdioxide in ppm in oppervlaktewater ppm
(1307) Ratio Fytoplankton organisch koolstof/totaal particulair organisch koolstof particulair gebonden in % in oppervlaktewater %
(1308) Koolstof/stikstof ratio in de waterkolom DIMSLS
(1309) Ratio particulair organisch koolstof/drooggewicht in % in zwevend stof %
(1310) Ratio particulair organisch koolstof/particulair totaal koolstof in % in zwevend stof %
(1317) Toename 13C isotoop in anorganisch koolstof in promille in oppervlaktewater promille
(1318) Totaal anorganische koolstof in mg/l in zwevend stof mg/l
(1319) Koolstof, totaal in mg/l particulair gebonden in oppervlaktewater mg/l
(1320) Koolstofdioxide, totaal in mg/l in oppervlaktewater mg/l
(1322) Ratio particulair totaal koolstof/drooggewicht in % in zwevend stof %
(3587) Organische koolstof, totaal in mg/l Uitgedrukt in Koolstof in de waterkolom mg/l
(3707) Organische koolstof, niet vluchtig, totaal in oppervlaktewater OB
(5132) Opgelost anorganisch koolstof in mMol/L in oppervlaktewater mMol/L
(5249) Organische koolstof, niet purgeerbaar in mgC/l in oppervlaktewater mgC/l
(13788) Anorganische koolstof, opgelost in mgC/l in oppervlaktewater mgC/L