MONEOS datafiches

S-FC-V-024 - DIC - POC - TC - DOC Periodiek

Beschrijving: Tijdens de maandelijkse monitoring in het kader van OMES worden op de beschreven meetlocaties stalen genomen. De stalen worden geanlalyseerd op DIC, POC, TC en DOC.
Planning metingen: Maandelijks vaart getij-onafhankelijk; 4 “13uursmetingen” estuarium 6 “13uursmetingen” 1 “24uursmeting" (GGG Lippenbroek)
Uitvoerende organisatie: De Vlaamse Waterweg, afdeling Zeeschelde OMES, coördinator: Universiteit Antwerpen-ECOSPHERE; uitvoering ECOSPHERE/VUB
Conctact: regio.centraal@vlaamsewaterweg.be
Opmerkingen:
Contact projectgroep: Piet Thys
Contact inhoudelijk:
Contact landelijk:
Contact data opvragen: VLIZ
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten
Inwinnende instantie: