MONEOS datafiches

S-FC-V-024 - DIC - POC - TC - DOC Periodiek

Beschrijving: Tijdens de maandelijkse monitoring in het kader van OMES worden op de beschreven meetlocaties stalen genomen. De stalen worden geanlalyseerd op DIC, POC, TC en DOC.
Planning metingen: Maandelijks vaart getij-onafhankelijk; in de zomermaanden (april tot september): 2 maal per maand. 6 “13uursmetingen” 1 “24uursmeting" (GGG Lippenbroek)
Uitvoerende organisatie: OMES, coördinator: Universiteit Antwerpen
Conctact:
Opmerkingen:
Contact projectgroep:
Contact inhoudelijk:
Contact landelijk:
Contact data opvragen:
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten
Inwinnende instantie: