MONEOS datafiches

S-DS-V-003 - Hyperbenthos

Parameters/methoden in dataportaal

(Parameternr) Parameternaam Eenheid  
(2478) Aantal getroffen benthos organismen in het monster #
(2669) Gewicht van organismen in g g
(2836) Biomassa hyperbenthos in mg/m3 in de waterkolom mg/m3
(2837) Densiteit hyperbenthos in #/m3 in de waterkolom #/m3
(3289) Zwevend stof in g/l in water g/l
(3290) Organisch materiaal in % AFDW in water %