MONEOS datafiches

S-EF-V-005 - Broedsucces kustbroedvogels

Beschrijving: Aanvullend aan het monitoren van de aantalevolutie van broedvogels wordt extra onderzoek gedaan naar de levensvatbaarheid van de populatie sinds 2003 van lepelaar, kokmeeuw en zwartkopmeew. Jaarlijkse rapportage(Monitoring van het Linkerscheldeoevergebied in uitvoering van de resolutie van het Vlaams Parlement van 20 februari 2002) Voor enkele jaren is ook data beschikbaar van broedsucces van de Visdief.
Planning metingen:
Uitvoerende organisatie:
Conctact:
Opmerkingen: Deze fiche wordt niet gebruikt voor systeemevaluatie EMSE (Projectmonitoring Natura 2000 Haven)
Contact projectgroep:
Contact inhoudelijk:
Contact landelijk:
Contact data opvragen:
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten
Inwinnende instantie: