MONEOS datafiches

S-EF-V-005 - Broedsucces kustbroedvogels

Parameters & meetmethodes monitoringsplan
(1): Broedsucces Lepelaar, kokmeeuw en zwartkopmeeuw    Kokmeeuw steekproef van de grote kolonies (max 6) – zonder gelijktijdige broedlocatie van Zwartkopmeeuw ) Zwarkopmeeuw: steekproef van belangrijke kolonies (max 5)
 
Afgeleide parameters
 
 
 
Meetreeksen
  latitude - longitude / beginjaar - eindjaar
-------------------------------------------------------------------------------------
Verrebroekse plassen
-------------------------------------------------------------------------------------
Verrebroekse plassen - / -
Parameter: Broedsucces Lepelaar, kokmeeuw en zwartkopmeeuw
Meetmethode: Kokmeeuw steekproef van de grote kolonies (max 6) – zonder gelijktijdige broedlocatie van Zwartkopmeeuw ) Zwarkopmeeuw: steekproef van belangrijke kolonies (max 5)
open serie