MONEOS datafiches

S-EF-V-005 - Broedsucces kustbroedvogels

=> Serie:
Serienaam Hoedekenskerke
Latitude 53000
Longitude 382800
Beginpunt traject
Eindpunt traject
Startdatum (jaartal) 1972
Einddatum (jaartal)
Frequentie (staalnames/jaar) 13
Parameter - Methode: Zuurstofgehalte /ionselectief via fluorescentie
Planning
Formaat: databank
Beschikbaar:
Opmerking: RDX RDY