MONEOS datafiches

S-DH-N-001 - Geomorfologische kaart

Beschrijving: Een geomorfologische kartering is gebaseerd op de interpretatie van een false colour beeld van luchtfoto’s in combinatie met een orthofotomozaïek (vliegschaal 1:10.000). De kaart is een digitaal GIS-bestand – Arcinfo-shapefile – bestaande uit vlakken (polygonen) welke een bepaald type geomorfologie representeert. Een geomorfologische kaart dient als basisinformatie voor bijv. de monitoring van effecten voortvloeiend uit de baggerwerkzaamheden ten behoeve van de verdieping en het op diepte houden van de vaargeul van de Westerschelde
Planning metingen: 1x 2jr vanaf 2008
Uitvoerende organisatie: Rijkswaterstaat - CIV
Conctact: Rijkswaterstaat Servicedesk data (servicedesk-data@rws.nl)
Opmerkingen: Er heeft een harmonisatieslag plaatsgevonden. De brondata van de harmonisatie is niet beschikbaar gesteld maar wel aanwezig. Datum van vogelvlucht beschikbaar in rapport! http://nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/search#|89eb9a7c-ed81-49d8-9ef1-61a1260b5b28
Contact projectgroep:
Contact inhoudelijk:
Contact landelijk:
Contact data opvragen: Rijkswaterstaat Servicedesk data Bezoekadres: Derde Werelddreef 1 2622 HA Delft Postadres: Postbus 5023 2600 GA Delft Telefoon: +31 152 757 700 Email: servicedesk-data@rws.nl
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten Rapport beschikbaar als link op publicatiedatabank van het ministerie
Inwinnende instantie: