MONEOS datafiches

S-DH-N-001 - Geomorfologische kaart

Parameters & meetmethodes monitoringsplan
(1): False colour luchtfoto; oppervlak en kwaliteit habitattypen    Luchtfoto, veldmeting (slib) en kartering (digitaal).
 
Afgeleide parameters
Geomorfologische eenheden conform “Dynamiekstudie intergetijdegebied Westerschelde"
 
 
 
Meetreeksen
  latitude - longitude / beginjaar - eindjaar
-------------------------------------------------------------------------------------
droogvalende delen binnen Zeeland
-------------------------------------------------------------------------------------
droogvalende delen binnen Zeeland - /1936 -
Parameter: False colour luchtfoto; oppervlak en kwaliteit habitattypen
Meetmethode: Luchtfoto, veldmeting (slib) en kartering (digitaal).
open serie