MONEOS datafiches

S-MD-N-004 - Bodem- en zwevendstofsamenstelling

Beschrijving: Bodemsamenstelling wordt in meerdere onderdelen van het monitoringprogramma gemeten. In dit fiche staan metagegevens aangaande de analysemethode en er wordt naar de programma-onderdelen verwezen waarvoor wordt bemonsterd.
Planning metingen: Planning metingen: M Planning metingen: MWTL-chemie: zie S-FC-N-015 en S-FC-N-016 (data 1-2-3-4-5-6) MWTL-biologie: zie S-DS-N-002 (data 1-2-7), Bodemalgen: zie S-EF-N-002 (data 1-2, 8 )
Uitvoerende organisatie: Rijkswaterstaat CIV
Conctact: Rijkswaterstaat Servicedesk data (servicedesk-data@rws.nl)
Opmerkingen: De laboratoria, die analyses uitvoeren gebruiken verschillen methoden en instellingen. Dit resulteert in niet goed vergelijkbare analyseresultaten. Er wordt gewerkt aan afstemming (ringonderzoek en afstemming methode). Ook is het de bedoeling oude resultaten te bewerken tot een eenduidige set gegevens. De afronding wordt voor de zomer van 2011 verwacht.
Contact projectgroep:
Contact inhoudelijk:
Contact landelijk:
Contact data opvragen: Rijkswaterstaat Servicedesk data Bezoekadres: Derde Werelddreef 1 2622 HA Delft Postadres: Postbus 5023 2600 GA Delft Telefoon: +31 152 757 700 Email: servicedesk-data@rws.nl
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten
Inwinnende instantie: