MONEOS datafiches

S-MD-N-004 - Bodem- en zwevendstofsamenstelling

Parameters & meetmethodes monitoringsplan
(1): (1) bodemsamenstelling totaal monster (humus, kalk,mineraalaandeel <16, 16-2000, >2000 in %)    stapsgewijze fractiebepaling na oxidatie (humus), zoutzuurbehandeling (kalk), splitsen minerale fractie dmv sedimentatie en afslibben (F<16 en F>16um), afsplitsen F>2000 door zeven - Gravimetrie.
(2): (2) korrelgrootteverdeling F16-2000 (%)    analyse F16-2000um met laserdiffractie. Model Fraunhofer.
(3): (3) bodemsamenstelling F<63u (mineraal aandeel <2, <4, <8, <16, <32, <63um, >63um en de restfractie)    Overeenkomstig NEN 5753 (pipetmethode - sedigraph)
(4): (4) organisch-koolstofgehalte F<63um (%)    Katalytische oxidatie na verwijdering anorganisch koolstof / GC / TCD
(5): (5) bodemsamenstelling (mineraal aandeel <2, <4, <8, <16, <32, <63um, >63um en de restfractie in %)    Overeenkomstig NEN 5753 (pipetmethode - sedigraph)
(6): (6) organisch-koolstofgehalte (%)    Katalytische oxidatie na verwijdering anorganisch koolstof / GC / TCD
(7): (7) korrelgrootte totaal monster, zonder voorbehandeling.    Laserdiffractie
(8): (8) Handmatig vaststellen van de lutumfractie (fractie <2um) tijdens bemonstering.    STIBOKA-methode + jaarlijkse ijking vgls meetmethode 3 (pipetmethode - sedigraph)
 
Afgeleide parameters
Korrelgrootteverdeling fractie 16-2000µm: (1) D10 t/m D90 (2) F<53µm (3) F<63µm (4) modes (5) piek2 (6) sortering (7) scheefheid (8) kurtose
 
 
 
Meetreeksen
  latitude - longitude / beginjaar - eindjaar