MONEOS datafiches

S-MD-N-011 - Zandwinning (voorheen P-MD-N-011)

Beschrijving: Op diverse locaties in de Westerschelde vindt zandwinning plaats. Deze werken zijn vergunningsplichtig, de gegevens hiervan (totaal gewonnen etc) wordt door Rijkswaterstaat Zeeland bijgehouden.
Planning metingen:
Uitvoerende organisatie: Rijkswaterstaat Zee en Delta, district Zuid, locatie Terneuzen
Conctact: Rijkswaterstaat Servicedesk data (servicedesk-data@rws.nl)
Opmerkingen: Zandwinning wordt op de daarvoor aangewezen (vergunde) locaties gedaan
Contact projectgroep:
Contact inhoudelijk:
Contact landelijk:
Contact data opvragen: Bezoekadres: Kennedylaan 1, 4538 AE Terneuzen Postadres: Postbus 2232, 3500 GE Utrecht Telefoon: +31 88 797 4960
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten
Inwinnende instantie: