MONEOS datafiches

S-MD-N-011 - Zandwinning (voorheen P-MD-N-011)

Parameters & meetmethodes monitoringsplan
(1): Zandhuishouding   
 
Afgeleide parameters
(1) jaartotalen gewonnen m3 per macrocel. (2) maand- en jaartotalen per zandwinvak
 
 
 
Meetreeksen
  latitude - longitude / beginjaar - eindjaar
-------------------------------------------------------------------------------------
Westerschelde
-------------------------------------------------------------------------------------
Westerschelde - / 1975 -
Parameter: Zandhuishouding
Meetmethode:
open serie